FRUGI VENTA HOME  / ORGANISATIE  / ALV

Jaarvergadering

 
Frugi Venta en DPA hielden op dinsdag 20 mei 2014 tussen de ‘Old Timers’ van het Classic Park Museum in Boxtel samen hun Algemene Ledenvergadering. Het programma was er op gericht de leden van beide organisaties meer inzicht te geven in de activiteiten van het GroentenFruit Huis. Dit gebeurde tijdens:

♦ De twee afzonderlijke besloten vergaderingen van DPA en Frugi Venta
♦ Vier workshops
♦ Een plenaire sessie ter inspiratie en informatie met drie interessante gastsprekers. Deze sessie is zowel voor leden als gasten toegankelijk