FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Automatisering

Elektronisch factureren bij Frugi Venta-leden nog in de kinderschoenen

09-12-11 Afgelopen september heeft FrugiVenta een korte enquête gehouden onderbij haar leden over elektronisch factureren in de AGF-keten. Aanleiding was de start van het project FreshFacturing in juni van dit jaar. Dit biedt een ketenoplossing voor elektronische facturatie waarmee veel handlings- en verzendkosten en kosten van  inboeken en verwerken kunnen worden bespaard.

De respons was bijna 15%. Het blijkt dat een 1/3 deel van de respondentenhaar facturen via e-mail ontvangt, met de factuur als PDF of word document. Meer dan de helft geeft aan helemaal nog geen elektronische facturen te versturen. Een groot deel van de respondenten ontvangt al wel facturen als PDF per e-mail. Nadeel hiervan is dat men zelf de factuur moet printen en inboeken om dit op de juiste manier in de boekhouding te kunnen verwerken. 
Het platform waar men vanuit het project FreshFacturing mee wil gaan werken, Z factuur genaamd, biedt de mogelijkheid om juist vanuit de via Z factuur ontvangen facturen, eenvoudig de informatie te kunnen in lezen in het boekhoudpakketen/of het banksysteem.
 
Internetbankieren
Bijna 90% van de respondenten maakt gebruik van telebankieren en/of internetbankieren en meer dan driekwart van alle respondenten is enthousiast over een koppeling om de financiële gegevens van de factuur automatisch ingelezen te krijgen in hun banksysteem. Het overgrote deel van de respondenten heeft een bankrelatie met de Rabobank, ABN-Amro of ING. Met deze banken heeft Z factuur een koppeling om de gegevens automatisch in te lezen in de telebankier- en internetbankieromgeving.
Het Z factuur platform voor de AGF keten zal in het eerste kwartaal van 2012 daadwerkelijk van start gaan. Op dit moment is Z factuur al werkzaam in de Food-Agri en de Bouwsector. Zodra het platform in de agf- keten van start gaat, zullen erkoppelingen zijn gerealiseerd met de softwarepakketten die in de keten veel gebruikt worden.

CLIENT Export opgeleverd

Sinds 14 februari is CLIENT Export beschikbaar, een systeem voor digitale aanvraag en afgifte van exportcertificaten (fyto en kwaliteit). Overheid, bedrijfsleven en KCB hebben dit gezamenlijk ontwikkeld.

Deze op de exportsector toegesneden applicatie bevat alle landeneisen en dekkingen voor alle exportbestemmingen buiten de EU zijn. Alle koppelingen met de nieuwe VWA (voorheen PD) en keuringsdienst KCB functioneren. Koppeling met onder andere de Kamer van Koophandel volgt.

Woensdag 23 februari organiseerden Frugi Venta en Frug I Com een voorlichtingsbijeenkomst. De presentaties zijn te vinden op www.frugicom.nl. Als u interesse heeft voor het implementeren van de webapplicatie CLIENT Export en het bijbehorende Berichtenboek kunt u contact opnemen met het Programmabureau CLIET: a.l.monster@minlnv.nl  of debbie.van.der.hoorn@vwa.nl. Bij het KCB is er een helpdesk: helpdesk@kcb.nl.

De huidige werkwijze bij de afgifte van certificaten blijft voorlopig bestaan naast de digitale werkwijze via Client Export.