FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / EHEC bacterie

Importban op verse bonen uit Egypte opgeheven

De Europese Commissie heeft haar besluit om de importban op verse bonen uit Egypte af te schaffen, gepubliceerd.

Deze waren samen met diverse (kiemgroenten)zaden wegens vermoedens van EHEC O104 besmetting op 6 juli jl. onder Besluit (2011/402/EU) voor import naar Europa uitgesloten. Het besluit tot (gedeeltelijke) en versnelde opheffing van de importban komt na een recente FVO missie naar Egypte en veelvuldig aandringen vanuit onze sector.

Deze beslissing geldt alleen voor peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld (GN-code 0708).

Importban op verse bonen uit Egypte komt spoedig te vervallen

(18-09-2011) De commissie heeft gisteren besloten om de importban op verse bonen uit Egypte op korte termijn af te schaffen. Deze producten zijn samen met diverse (kiemgroenten)zaden wegens vermoedens van EHEC O104 besmetting op 6 juli jl. onder Besluit (2011/402/EU) voor import naar Europa uitgesloten.

Het besluit tot (gedeeltelijke) en versnelde opheffing van de importban komt na een recente FVO missie naar Egypte en veelvuldig aandringen vanuit onze sector. Naar verwachting zal het besluit van gisteren, eind volgende week gepubliceerd worden met een ingangsdatum zeer kort daaropvolgend. Zodra de definitieve ingangsdatum bekend wordt, informeren wij u opnieuw.

 

Oekraïne vereist niet langer certificaat

(18-08-11) In navolging van Rusland heeft ook Oekraïne de eisen m.b.t. een extra (EHEC) certificaat laten vervallen.

Van de Landbouwraad in Oekraine is het volgende bericht ontvangen:
It is no longer necessary to provide extra statement of the conducted E-coli test for vegetables (HS codes 0701-0714) exported from EU to Ukraine. The measures introduced in June-July 2011 were cancelled by the letter of Chief Quarantine Inspector ? 5807-04-2 from 15 August 2011.Ukraine took this decision after receiving the official report of DG SANCO.
The document in Ukrainian for the use of companies is located here:
http://golovderzhkarantyn.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=1  

Alleen EHEC certificaten bij rechtstreekse afzet

(24-6-11) Frugi Venta heeft veel vragen ontvangen over de mogelijkheid een EHEC-certificaat aan te vragen voor producten die niet rechtstreeks van Nederland naar Rusland worden geëxporteerd (bijvoorbeeld via Litouwen), zonder dat een fytosanitaire keuring plaatsvindt.

Ondanks een verzoek hiertoe van Frugi Venta aan het Ministerie en de nVWA, is de conclusie dat de nVWA alleen certificaten afgeeft voor Nederlandse producten die rechtstreeks van Nederland naar Rusland worden geëxporteerd. Het ECEC-certificaat wordt alleen afgegeven in combinatie met een fytosanitaire inspectie.

Fytosanitaire inspectie:
Bij directe export van Nederland naar Rusland dient een fytosanitaire inspectie aangevraagd te worden bij de nVWA. Met ingang van 10 maart jl. geldt een verzwaard inspectieregime i.v.m. Californische trips, waarbij de exporteurs aan extra voorwaarden moeten voldoen. In onderstaand document kunt u meer lezen over deze werkwijze (in maart hebben wij hierover diverse berichten verstuurd).

De risicoproducten zijn onderverdeeld in laag, midden en hoog risico. Producten in de categorie “hoog risico” (Nederlands product: paprika, sla (m.u.v. botersla en ijsbergsla) en bramen) mogen alleen worden aangeboden voor inspectie als het van een bedrijf afkomstig is, waarvan d.m.v. monitoring (nVWA) is vastgesteld dat het 4 weken vrij is van Californische trips. Teeltbedrijven dienen zich hiervoor aan te melden bij de nVWA.

downloaden van een bestand brief_exporteurs_7_mrt_2011.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand brief_exporteurs_3_mrt_2011.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand informatiesheet.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand Risicoproducten_groenten_en_fruit_RF.pdf openen/downloaden...

Duidelijk afname ziektegevallen EHEC

( 24-6-11) Het Robert Koch Instituut heeft vandaag bekend gemaakt dat in Duitsland inmiddels 42 personen zijn overleden aan de gevolgen van de EHEC/HUS besmettingen. Er zijn in totaal 3688 mensen ziek waarvan 823 mensen HUS met nierfalen hebben. Sinds week 23 zien de Duitse autoriteiten een duidelijke afname in het aantal ziektegevallen. Meer informatie op www.rki.bund.de  

Naar aanleiding van de vondst van EHEC (niet O104:H4) op sla en in het waswater op een bedrijf in Frankfurt zijn er van oppervlaktewater in de buurt van het betreffende bedrijf monsters genomen. In water van een beek is wel de veroorzaker van de EHEC crisis O104:H4 aangetroffen. Dit heeft in Duitsland veel ophef gegeven over de waterzuiveringsinstallaties, gebruik van oppervlaktewater voor beregening gewassen en de veiligheid van water ook voor de recreatie. Ondertussen is het sla-bedrijf weer vrijgegeven.
Op het kiemgroentenbedrijf uit Bienenbüttel wordt nog druk gezocht naar de bron. Er zijn 290 monsters onderzocht die allemaal negatief zijn. Er wordt nog verder gezocht op zaadbatches en naar de besmetting van de zieken medewerkers. 

Kiemgroententelers
Het negatieve consumptieadvies voor kiemgroenten is in Duitsland helaas nog steeds van kracht. Dit levert forse afzetproblemen op. Het ministerie van EL&I is gevraagd druk uit te oefenen op de Duitse autoriteiten om dit negatieve consumptieadvies op te heffen. Afgelopen dinsdag, 21 juni, is een gesprek geweest tussen kiemgroententelers en een aantal vertegenwoordigers van het crisisteam. Gesproken is over een gezamenlijk plan van aanpak gericht op voedselveiligheid, afzet en herstel van het consumentenvertrouwen. 

Monstername
De nVWA heeft op de website een overzicht geplaatst van de geanalyseerde monsters t/m 16 juni. QS heeft ook een overzicht gegeven van de private monsters genomen in verschillende landen. Er zijn in Duitsland 1433, Nederland 1047, Spanje 437 en België 289 monsters genomen. 

Marktonderzoek Duitse consumenten
Stichting Marktonderzoek Tuinbouw doet in overleg met GroentenFruitBureau deze week onderzoek onder Duitse consumenten naar de gevolgen van de EHEC-crisis voor het imago van tomaat, paprika en komkommer. Gevraagd wordt naar het imago en de beleving van de groenten, de waardering en het gebruik en aankoopgedrag. De vragen zijn in oktober 2010 ook aan Duitse consumenten gesteld. Volgende week informeren wij u over de resultaten van dit onderzoek. 

Consumentencommunicatie GroentenFruitBureau
Richting Duitsland hebben we een hele mix van activiteiten; internet, persbenadering, events en on-pack communicatie. Vanuit massieve persbenadering, internet en social media afgelopen weken schakelen we nu op naar fysieke aanwezigheid in Duitsland! 

TV
Op zondag 10 juli staat Nederland centraal met aandacht voor onze groenten op de Duitse TV-zender ZDF in het programma ZDF Sommergarten. Hier is ‘onze’ Harry Wijnvoord, boegbeeld van de vruchtgroentencampagne Duitsland te gast van 11.00- 13.15 uur. Het Ministerie van EL&I plaatst het Hollanddorp op het TV-terrein en Gerbert Kunst, onze Landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Berlijn, zal aan het woord komen. 

Pers
De Duitse consumenten- en vakmedia wordt voortdurend en volop geïnformeerd over de voedselveilige en verrukkelijke teelt in Nederland. 120 redacties hebben deze week een groentenpakket ontvangen. In de landelijke pers wordt geadverteerd en persberichten worden uitgegeven. Binnenkort ontvangen ook 100 Duitse VIPS deze groentenmand. Vandaag, vrijdag 25 juni, staat een groot artikel in het Duitse vakblad Fruchthandel Magazin over het nieuwe logo “Gecontroleerde Klasse”. In week 27 wordt o.a. een paginagrote advertentie geplaatst in de BILD, Duitslands grootste krant. De PT-sectorcommissie Groenten en Fruit trok deze week € 600.000 uit voor extra mediainzet via advertenties in grote Duitse bladen. 

Events
Ook wordt de Duitse media alvast warm gemaakt voor het welbekende Geschmackshaus. Komende zondag, 26 juni staat het Geschmackshaus in Leipzig op het Konsum Fest, teler Ton Janssen informeert consumenten over de Nederlandse manier van telen, de lekkere producten en onze veiligheid en duurzaamheid. Vanuit Leipzig trekken we door naar een toplocatie in Berlijn waar we naar verwachting van 7 t/m 9 juli zullen staan (vergunningen worden momenteel aangevraagd). Kort daarop zullen andere steden in Duitsland worden bezocht. Ook hier zal Ton Janssen namens de hele sector het verhaal over de mooie teelt en producten vertellen. Daartoe worden consumenten, pers en prominenten uitgenodigd. De in Duitsland bekende quizmaster Harry Wijnvoord houdt daar ook zijn Gemüse Quiz over onze teeltwijze.
On-pack  De telersverenigingen communiceren het Kontrollierte Klasse logo met stickers op de verpakkingen en gebruiken folders waar mogelijk.

Speciale editie Kom in de Kas
Op zaterdag 25 juni 2011 is er een speciale glasgroente editie van Kom in de Kas. Tijdens deze speciale editie is er, anders dan anders, per regio slechts één glasgroentebedrijf opengesteld. Behalve in de Koekoekspolder en Overbetuwe de Liemers. Voor meer informatie zie www.komindekas.nl.

EU Noodfonds
De Europese Commissie publiceerde afgelopen zaterdag de EU-noodverordening.
LTO, DPA, PT en Frugi Venta overlegden gisteren met EL&I in voorbereiding op de Landbouwraad van as. maandag 27 juni in Luxemburg, waar de landbouwministers de gevolgen van de EHEC crisis en het EU-noodfonds (opkoopregeling) bespreken. Wij hebben geconstateerd dat er nog geen sprake is van marktherstel, dat dit langer gaat duren dan enige weken. Er dreigt dit seizoen een overschot van product in de orde van grootte van 20% en de export naar Rusland voor met name paprika levert nog moeilijkheden op. Zonder regelingen verwachten we dit jaar een schade in de teelt van minimaal € 350 miljoen. De teller staat nu al op meer dan €100 miljoen schade in de teelt en €80 miljoen voor de handelsbedrijven.
In overleg met EL&I is gevraagd om:
• voortzetting van de opkoopregeling na 30 juni
• mogelijk maken van actief marktbeheer door afspraken tussen telersverenigingen
• aanvullende compensatie van schade voor getroffen handels- en teeltbedrijven naast de nu bestaande opkoopregeling
EL&I ziet de ernst van de situatie en zal in de Landbouwraad verlenging van de regelingen nastreven en ook de noodzaak van een schaderegeling inbrengen. EL&I benadrukte dat de uitkomst ongewis is gezien de verdeelde belangen en de aanwezigheid van 27 landen in Luxemburg. Ook is afgesproken dat als er bij het bedrijfsleven plannen zijn voor actief crisismarktbeheer deze op korte termijn door LTO en DPA ter toetsing voorgelegd kunnen worden aan het ministerie. 

Wat betekent dit voor verkoop?
Zeker is dat de opkoopregeling vanuit het EU-noodfonds tot en met 30 juni as maximaal de prijzen betaalt die gemeld zijn in de update van 17 juni. Geadviseerd wordt om maximaal gebruik te maken van deze regeling. Als de marktprijs niet hoger is dan de opkoopprijzen dan is het advies om maximaal product aan te melden voor interventie. Dat kan tot en met 28 juni as. De EU heeft aangegeven dat op 30 juni alle stortingen dienen te zijn gecontroleerd en afgevoerd. In overleg met EL&I is afgesproken dat u tot en met 28 juni meldingen kunt doen, daarna niet meer. Er wordt ingezet op verlenging van deze regeling. Zodra bekend is wat de Landbouwtop in Luxemburg heeft opgeleverd informeren wij u daarover op dinsdagavond 28 juni of woensdag 29 juni. 

Stand van zaken interventies
Tot en met woensdag 22 juni is in totaal 35,6 miljoen kilo groenten voor interventie aangemeld. Er is 21,7 miljoen kilo tomaat uit de consumptiemarkt genomen, bijna twee maal de wekelijkse export naar Duitsland. Daarnaast is bijna 13 miljoen kilo komkommer, 900 ton paprika en ruim 110 ton sla uit de markt genomen. Van een aantal andere producten zijn kleinere hoeveelheden vernietigd. Het gaat dan om 69 ton aubergine, 70 ton augurken, 57 ton radijs, 12 ton bloemkool, 8 ton courgette en 4 ton daikon (rettich). Bovendien is 366 hectare groenten niet geoogst. De schade voor Nederlandse teelt- en handelsbedrijven loopt op dit moment richting € 200 miljoen.

Export naar Rusland met safety certificate

(22-6-'11) Hier vindt u een overzicht van de actuele stand van zaken m.b.t. de export naar Rusland, voor zover ons nu bekend is. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat onderstaande informatie nog niet definitief is en u hieraan dus geen zekerheid/rechten kunt ontlenen!

• De overheid (Ministerie/nVWA) is momenteel druk bezig met de definitieve opmaak van het vereiste certificaat, de inrichting van het monitoringsprogramma en het verkrijgen van duidelijkheid over een aantal zaken (vanuit EU), zodat z.s.m. voor Nederland het groene licht gegeven kan worden. Wij hopen u hier morgenochtend meer informatie over te kunnen verstrekken.
• Rusland heeft aangegeven eerst een lijst te willen ontvangen van de Europese overheidsinstanties die het certificaat mogen ondertekenen (Nederland: nVWA) en de laboratoria die de monitoring mogen uitvoeren (Nederland: Nationaal Referentie Laboratorium nVWA).
• Pas als aan deze verplichting is voldaan, mag de lidstaat een certificaat afgeven. Tot nu toe hebben alleen Nederland, België en Polen aan deze verplichting voldaan.
• Het certificaat kan niet “los” worden aangevraagd. De nVWA inspecteur neemt het certificaat mee naar de “Rusland keuring” bij de exporteur, waarna het formulier ter plekke wordt ingevuld en ondertekend.
• De Nederlandse overheid kan alleen een certificaat afgeven voor Nederlandse producten.
• Voor re-export (via NL exporteur) van producten uit de andere lidstaten zal een certificaat uit het land van oorsprong bijgevoegd moeten worden.
• Voor re-export producten uit derde landen (buiten EU) is voor zover bekend geen certificaat vereist, de Russische importban betreft tenslotte alleen verse groenten uit Europa.
• Het certificaat is niet vereist voor aardappelen, “frozen vegetables” en waarschijnlijk ook niet voor groenten “produced and harvested before 15 April 2011”.
• Voor de volledigheid: dit betreft een nieuw certificaat, dit is niet de eerder afgegeven “algemene verklaring” van de nVWA, die (in 7 talen) van hun website gedownload kan worden.
• Er dient bij iedere zending een apart certificaat bijgevoegd te worden waarop (in het Engels en Russisch) onderstaande informatie is vermeld:

1.1 Name and address of producer/ producer association
1.2 Name and address of consignee
1.3 Place of destination: name and address of the establishment
1.4 Means of transport:
1.5 Certificate No
1.6 Member State of origin
2. Identification of products
2.1 Name of the product
2.2 Net weight (kg)
3. Certificate on suitability of fresh vegetables for food
3.1 The Competent authority of …….. (Member State) has initiated on ……. (date) a specific monitoring of the Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) in fresh vegetables after an outbreak of STEC O104 had occurred in Germany. The exported vegetables were harvested after this date.
3.2 This monitoring was performed on several types of vegetables and the tests were performed by accredited laboratories with a validated method. The screening method used cover strain O104. No positive results have been found for Escherichia coli strain O 104, at the date of the certification. On this basis, the exported products are considered to be safe as regards Escherichia. coli strain O104.

Problemen import Golf landen

(21-6-11) De problemen met invoer van Nederlandse groenten in de Golf landen zijn nog verre van opgelost. Van de Nederlandse Landbouwraad in Abu Dhabi hebben wij vanmiddag de laatste stand van zaken doorgekregen.

• Voor de grootste markt VAE is de eis van een E-Coli vrij certificaat nu de belangrijkste beperking, hoewel ook de tijdelijke invoerstop op komkommers nog niet is ingetrokken.
• Het is een Spaanse exporteur nu gelukt om met een eigen (laboratorium) E-Coli-vrij verklaring een container broccoli ingevoerd te krijgen, dus het lijkt er op dat de eis dat dit een overheidsverklaring moest zijn wordt losgelaten.
• Probleem in de VAE is verder dat de maatregelen maar voor een beperkt aantal EU-landen geldt. Belgische paprika's komen bijvoorbeeld wel binnen.
• Saoedi Arabië zit nog steeds dicht voor alle EU groenten.
• De andere GCC landen eisen de E-Coli vrij verklaring, veelal per zending en soms ook nog met de eis deze te laten legaliseren door de ambassades in Nederland.
• Met het vrijwel wegvallen van lokale productie (hoge zomertemperaturen) zijn de landen in de regio deze maanden vrijwel volledig aangewezen op invoer van groenten. De bulk komt van omliggende landen (Jordanië, Egypte, India, Pakistan en ook Ethiopië), maar voor het topsegment, normaal het terrein van "Holland", is er feitelijk geen alternatief.

Het blijkt zeer moeilijk in contact te komen met de lokale overheden. Communicatie/vragen van de ambassades (o.a. Nederland), maar ook van de EU delegatie, blijft onbeantwoord. De Landbouwraad adviseert Nederlandse exporteurs dan ook om via hun importeurs druk te laten zetten op de lokale overheden.
Wij hebben het Ministerie en de Europese Commissie (via Freshfel) opnieuw verzocht druk te blijven uitoefenen (eventueel op WTO-niveau). Zodra meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.
Heeft u eventuele aanvullingen/voorbeelden praktijksituaties, dan horen wij deze graag (s.v.p. via ribbens@frugiventa.nl).

Russische importstop schaadt handel

(21-6-11) De schade als gevolg van de Russische importstop wordt voor Nederland steeds groter. Het belang van een spoedige oplossing is dan ook zeer groot.

Vanavond en/of morgenochtend wordt het overleg tussen EU en RF in Moskou voortgezet. Besproken wordt het EU voorstel voor een tijdelijk “safety certificate”, waarbij op basis van een algemene monitoring de veiligheid van de producten gegarandeerd wordt.
Een algemene monitoring is voor het Nederlandse bedrijfsleven een werkbare oplossing, hiervoor zou financiering bij het Productschap Tuinbouw aangevraagd kunnen worden.

Schadevergoeding handel
Frugi Venta heeft gisteren tijdens een overleg met het Ministerie van EL&I opnieuw aangedrongen op een schadevergoeding voor handelsbedrijven. Staatssecretaris Bleker heeft toegezegd zich hiervoor in te zetten bij de Europese Landbouwraad op 27 juni a.s. Ook moet er snel geld worden vrijgemaakt voor promotie, volledig gefinancierd door de EU. Haast is daarbij geboden omdat het saladeseizoen in volle gang is. 

Promotiebudget
Als er geen schaderegeling wordt getroffen in Europa, verwacht Frugi Venta een schadevergoeding voor de handel op nationaal niveau. Frugi Venta hoopt dat Nederland het voorbeeld van de Vlaamse overheid zal volgen dat een campagnebudget van € 250.000 heeft vrijgemaakt.
De Nederlandse groentesector, teelt en handel, heeft uit reserves van het PT € 600.000 vrijgemaakt voor extra promotie in Duitsland. Dat is hard nodig. Na een lichte opleving vorige week, blijft de export naar Duitsland achter bij het gemiddelde niveau in voorgaande jaren.

Compensatieregeling blijft onzeker

(14-6-'11)  Momenteel wordt hard gewerkt aan een tegemoetkoming in de schade. Naast de GMO- interventieregeling die sinds 31 mei geldt voor telers die aangesloten zijn bij een telersvereniging is vandaag duidelijkheid gekomen over een EU Noodfonds. De regeling is pas definitief na publicatie. Zodra de regeling gepubliceerd is zullen wij u daarover informeren. Tot die tijd kunt u aan het onderstaande geen rechten ontlenen, u kunt zich met behulp van deze informatie wel voorbereiden.

Frugi Venta heeft becijferd dat er op dit moment sprake is van een daadwerkelijk verlies van € 62 miljoen in week 21, 22 en 23 bij de exporteurs van groenten en fruit. Hierin zijn nog niet meegenomen de verliezen die geleden zijn door o.a. de binnenlandse groothandels, verpakkingsbedrijven en logistiek dienstverleners.
Handelsbedrijven komen niet in aanmerking voor compensatie uit het huidige EU Noodfonds. Een voorstel voor een compensatieregeling voor handelsbedrijven zou ingebracht moeten worden in de bijeenkomst van de Europese ministers van 27 juni. Frugi Venta doet haar uiterste best om een dergelijk voorstel daar op de agenda te krijgen. Tevens wordt op nationaal niveau hoog ingezet op een aanvullende compensatieregeling voor de handelsbedrijven. 

Marktontwikkelingen
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de consument vertrouwen heeft in ons schone en veilige product. Afnemers waren voor het weekend nog voorzichtig, vandaag trekt het aantal bestellingen flink aan. De prijzen lijken ook snel aan te trekken, met uitzondering van de tomaat. We beschikken niet over exacte prijzen, het is in de groentesector niet meer gebruikelijk dat prijzen transparant zijn.
De schade loopt nog wel verder op door de fors verstoorde markt. Dit komt deels door de enorme voorraden die niet meer geschikt zijn voor consumptie, deels door de prijzen die nog niet genormaliseerd zijn. De totale schade valt nu nog niet te beramen.

De exportmarkten aarzelen nog, waardoor de schade ook nog verder op kan lopen. Het ziet er naar uit dat afzet binnen de EU snel weer op een niveau kan uitkomen dat normaal is voor de tijd van het jaar, maar voor enkele derde landen is de afzet nog beperkt tot nihil.

Rusland heeft toegezegd de importban voor groenten uit Europa op te heffen. Er is echter nog geen specifieke datum benoemd per wanneer dit zal ingaan. Eerst moeten nog nadere afspraken met de Europese Commissie worden gemaakt. Ondertussen is het overleg tussen Rusland en de EU opgestart, dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. Momenteel is nog niet bekend wanneer Rusland haar grenzen zal openen.

Ondanks de actuele ontwikkelingen hanteren diverse landen in het Midden Oosten (o.a. Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Saoedi Arabië en Koeweit) nog steeds invoerstops/beperkingen voor groenten uit Nederland/EU. Frugi Venta blijft hiervoor op nationaal en Europees niveau aandacht vragen. De Nederlandse Landbouwraad in Abu Dhabi zet, samen met Spanje en de EU, continue druk op de diverse overheden om te komen tot een spoedige opheffing hiervan.

Testresultaten
In de loop van dit weekend maakten de kiemgroentetelers bekend dat zij hun product voortaan structureel testen op EHEC O104. Gezien de kwetsbaarheid van kiemgroenten en het gegeven dat kiemgroeten momenteel al structureel getest worden op EHEC O157, is dit een logische stap. Voor vruchtgroenten is dit niet nodig.

Snel terugwinnen van vertrouwen Duitse consument
De waarschuwing voor saladegroenten is ingetrokken en nu blijkt inderdaad dat Duitse consumenten weer verse groenten en fruit willen consumeren. De interesse in het verse product komt langzaam terug, het vertrouwen is er helaas nog lang niet. Daarom zijn wij met PR, media-acties en campagnes bezig een breed Duits publiek het vertrouwen te laten terugkrijgen:
· GroentenFruit Bureau is volop bezig om Duitse media te benaderen en ook in voorbereiding op het organiseren van publieke events/producttastings in Duitsland.
· Gerenommeerde Duitse talkshows en radioprogramma’s leggen wij het idee voor om Nederlandse deskundigen (o.a. Ton Janssen) en de Duitse bekende quizmaster Harry Wijnvoord uit te nodigen om over de veilige teelt in de Nederlandse kassen te laten berichten, zodat Duitse consumenten goed geïnformeerd met een gerust hart weer groenten gaan eten.
· Wij sturen Duitse media-redacties en een selectie van Duitse beroemde persoonlijkheden een verse groenten-mand toe met goede informatie over onze teeltwijze op basis van het uitgewerkte Gecontroleerde Klasse gedachtegoed. Enkele redacties willen wij persoonlijk bezoeken in begeleiding van onze walking act, de komkommer!
· Deze week worden 2 miljoen komkommerflyers in het Duits gedrukt die in samenspraak met alle grote producenten- en handelsorganisaties via verpakkingen bij Duitse consumenten terecht moeten komen. Uiteraard ook in overleg met de Duitse klanten. Voor ontwerp zie de bijlage. Ook zullen in dezelfde stijl als de komkommerflyer specifieke flyers voor tomaten en paprika’s worden ontwikkeld, zodat we een breed Duits publiek bereiken met de zelfde boodschap, namelijk dat Nederlandse groenten uit de kas veilig en schoon worden geteeld!
· Ook wordt het Gecontroleerde Klasse-Logo op stickers door de diverse licentienemers op verpakkingen geplakt.
· In de komende Hollandspecial (weeknr. 25) van het gerenommeerde Duitse vakblad Fruchthandel Magazin wordt een paginagrote advertentie geplaatst die de gezamenlijke inzet van de flyer en Gecontroleerde Klasse Logo ondersteunt en bij de Duitse retail onder de aandacht brengt.
· Met de grootste Duitse abonnementskrant, de WAZ-Gruppe, is GroentenFruit Bureau in gesprek om in Nordrhein-Westfalen een groot publiek te informeren via een redactioneel artikel.
· GroentenFruit Bureau onderzoekt de mogelijkheden voor een paginagrote advertentie in de meest gelezen krant van Duitsland, de BILD-Zeitung.
· Daarnaast zijn wij intensief bezig via Social Media onze boodschap te pushen. Zo pushen wij ook de komkommerfilm via belangrijke Duitse consumentensites: http://obstundgemuse.de/film/gurken-aus-dem-gewchshaus---sicher-und-frisch  
· In overleg met internationale belangenorganisaties plant GroentenFruit Bureau een mogelijke gezamenlijke persbijeenkomst in Berlijn om het vertrouwen van de Duitse consumenten weer snel terug te winnen 

Europees Noodfonds
Er is een Europees noodfonds ingesteld van € 210 miljoen. Dit bedrag komt bovenop de al bestaande GMO-interventieregeling. Alle telers kunnen gebruik maken van het EU Noodfonds. Het is niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een telersvereniging.
Het EU Noodfonds compenseert een deel van de geleden schade, maar heeft ook als doel een bodem in de markt te leggen zodat eerder marktherstel mogelijk is. Inzet is steeds geweest: zekerheid. Liever de zekerheid van een lager bedrag dan de mogelijkheid van hoger bedrag, omdat plannen alleen gemaakt kunnen worden op basis van zekerheden.
Het noodfonds omvat een aantal compensatieregelingen betreffende een deel van de geleden schade in de periode van 26 mei tot en met 30 juni 2011. In Nederland is de mogelijkheid tot interventie opengesteld per 31 mei. Dat betekent dat Nederlandse groentetelers met ingang van deze datum gebruik kunnen maken van het EU Noodfonds. Het gaat om:

- een interventieregeling ( compensatie in de vorm van een bedrag per kilo voor geoogst product dat vernietigd wordt),

- een groen-oogst regeling (compensatie in de vorm van een bedrag per hectare voor te vroeg geoogst (onrijp) product dat vernietigd wordt)

- een niet-oogst regeling (compensatie in de vorm van een bedrag per hectare stoppen met productie en het ruimen van kassen).

Voor de producten die in aanmerkingen komen voor compensatie uit het noodfonds is een bedrag vastgesteld. Dit bedrag wordt volledig vergoed uit het noodfonds. Het gaat om de volgende producten en bedragen:
Tomaten: maximaal € 33,2 per 100 kilo
Sla en Andijvie: maximaal € 38,9 per 100 kilo
Komkommer: maximaal € 24,- per 100 kilo
Paprika: maximaal € 44,4 per 100 kilo
Courgette:maximaal € 29,6 per 100 kilo
Producten die niet genoemd zijn vallen niet onder het EU-Noodfonds en komen dus niet in aanmerking voor compensatie uit dit noodfonds. Wel is het mogelijk dat deze uit de GMO-interventieregeling vergoed worden.

Verdere compensatieregelingen
De inzet van LTO en DPA blijft gericht op volledige compensatie van alle geleden schade voor alle telers en alle producten. We realiseren ons dat het EU Noodfonds een eerste stap is. LTO en DPA hebben dit vandaag in een overleg met het ministerie van EL&I duidelijk gemaakt. Op 27 juni komen de EU ministers weer bij elkaar. Op de agenda zal het onderwerp EHEC en de ontstane schade aan de orde komen. We zullen in de periode tot 27 juni veelvuldig met EL&I in gesprek blijven. Wij zetten in ieder geval in op zekerheid. Liever de zekerheid van een lager bedrag dan de mogelijkheid van hoger bedrag, omdat plannen alleen gemaakt kunnen worden op basis van zekerheden.

Naast inzet voor schadevergoeding pleiten LTO, DPA en Frugi Venta voor de snelle instelling van een EU-promotiefonds zonder co-financiering.

Storten van product
Wilt u uw product laten afvoeren? Als u lid bent van een telersvereniging kunt u dit bij uw vereniging melden Bent u geen lid van een telersvereniging neemt u dan contact op met interventie@tuinbouw.nl  en geef door:
- het soort product
- de (geschatte) hoeveelheid
- de locatie waar de producten kunnen worden gecontroleerd
- het feit dat u niet bent aangesloten bij een erkende telersvereniging
- en of er sprake is van interventie, groen oogsten van (onrijp) product of niet-oogsten (ruimen).

Terugtrekken interventies
Naar aanleiding van de laatste positieve ontwikkelingen in Duitsland en Rusland, krijgen controleurs bij aankomst van verschillende telers te horen dat zij het verzoek voor interventie (tijdelijk) willen intrekken. Wij hebben er alle begrip voor dat telers geen product willen vernietigen als dat niet nodig is. Maar gezien het grote aantal controles die er moeten plaatsvinden, inmiddels meer dan 1200, is het beslist niet wenselijk dat controleurs onnodig langs telers gaan. Wij verzoeken de telers dringend om annulering van reeds ingediende meldingen meteen door te geven. Dat kan via de telersvereniging.

Planning controles voor interventieregeling
We streven er naar om alle meldingen van interventie en niet oogsten zo snel mogelijk af te handelen. De route van de controleurs wordt zo uitgezet dat deze het meest efficiënt is zodat er dagelijks een groot aantal controles kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeurstijden.

Duitsland trekt advies geen saladegroenten eten in

(10-6-'11) - Vandaag kwam er goed bericht uit Duitsland. Daar werd het advies om geen saladegroenten te eten ingetrokken. Advies geen kiemgroenten wel in stand. Zie dit persbericht. Ook Rusland heeft aangekondigd de importban op te willen heffen. Het is nog niet bekend wanneer dat ingaat. Eerst moeten met de EU aanvullende afspraken gemaakt worden. Hopelijk volgen andere landen Rusland en heffen ook zij importrestricties op. Helaas geldt dit nieuwe advies nog niet voor kiemgroenten.


Met het vooruitzicht op het openstellen van het Europese noodfonds voor de producten tomaten, sla, komkommers, paprika’s en courgettes (en mogelijk aubergines en kiemgroenten) voor alle producenten (ongeacht of deze al dan niet zijn aangesloten bij een GMO erkende telersvereniging), heeft het PT besloten om met ingang van heden ook de afvoer van producten van niet bij een telersvereniging aangesloten telers gecontroleerd te laten plaats vinden.
Niet aangesloten telers die mogelijk in aanmerking willen komen voor een vergoeding uit dit noodfonds dienen de volgende gegevens door te geven op het daartoe bestemde e-mailadres interventie@tuinbouw.nl:
• Het soort product
• De (geschatte) hoeveelheid
• De locatie waar de producten kunnen worden gecontroleerd
• Het feit dat u niet bent aangesloten bij een erkende telersvereniging
Na deze melding wordt er contact met u opgenomen, zodat controleurs op het bedrijf de voorgeschreven controles kunnen verrichten en de benodigde documenten kunnen invullen. Daarna kan het product worden afgevoerd.
Het PT kan op dit moment niet garanderen dat deze producten uit het Europese noodfonds worden gefinancierd. Hiervoor moet de besluitvorming in Brussel worden afgewacht.
Voor telers die wel bij een telersvereniging zijn aangesloten geldt dat zij contact moeten opnemen met hun telersvereniging.
Vullen van containers
Er is onduidelijkheid over het storten van product. U kunt het product met een gerust hart in de container gooien. De container moet wel gecontroleerd worden, voordat deze afgevoerd wordt. 

(Kiem)monsters
Van de nVWA vernam het crisisteam dat alle genomen kiemmonsters, op het rode bietenmonster na, allemaal negatief zijn. Bij QS zijn 2433 monsters binnengekomen, waarvan 616 uit Nederland. Op al deze monsters is geen EHEC aangetroffen. 

Originele verklaringen
Bepaalde landen (mn Midden Oosten) vereisen een originele EHEC-verklaring. Deze kunt u op werkdagen ophalen bij de nVWA, Catharijnesingel 59 te Utrecht. 

Noodfonds en compensatie
Op dinsdag 14 juni wordt in Brussel besloten over de regeling voor een EU noodfonds. Het voorstel van EU-commissaris Ciolos is een opkoopregeling tegen 50% van de referentieprijs bovenop de nu werkende GMO interventieregeling. Voor dit noodfonds is 210 miljoen euro beschikbaar. DPA en LTO pleiten daarnaast in Brussel en bij EL&I voor een vergoeding voor reeds verkocht product dat door de crisis veel minder opbracht dan normaal. Over het resultaat valt nu nog niets te zeggen.
FrugiVenta pleit tevens op nationaal en Europees niveau voor een compensatieregeling voor handelsbedrijven. Daarnaast heeft FrugiVenta bij staatssecretaris Bleker en (via Freshfell) bij de Europese Commissie aandacht gevraagd voor het voorstel voor een promotiefonds vanuit de Europese Commissie. FrugiVenta vindt het voorstel ontoereikend, vooral omdat in het plan wordt uitgegaan van een start van de campagne aan het eind van het jaar. FrugiVenta zet in op een ambitieuzer plan en een eerdere start van de campagne. 

Activiteiten GroentenFruit Bureau
De promotiecampagnes staan in de startblokken, de voorbereidingen zijn in volle gang. Zie de nieuwsbrief van GroentenFruitBureau.

Duitsland trekt waarschuwing groenten in

(10-06-'11) Vanochtend is in Duitsland een persconferentie gegeven door de minister van Volksgezondheid en minister Ilse Aigner van Landbouw, Voeding en Consumentenbelangen, waarbij officieel de waarschuwing voor het consumeren van tomaten, komkommers en sla is ingetrokken. De waarschuwing voor kiemgroenten is in stand gebleven.

Van Freshfel hebben wij hierover zojuist de volgende mededeling ontvangen:
The German Ministry has just announced that they were lifting the warning made in Northern Germany not to eat cucumbers, tomatoes and lettuces. This  is a joint announcement from Health Ministry and Scientific bodies: Bfr, BVL and RKI. The announcement (in German) is attached and more information can be found on the Health Ministry website.
Source: The document states that sprouts is "most certainly the source" of the contamination. We will trace further confirmation. Based on their investigation, 100% of the infested persons surveyed have confirmed  that they have been eating sprouts in restaurant. We are not aware at this time about positive samples in sprout with the OS 104 strain. So will wait further confirmation in this respect.

Voor de export (binnen en buiten EU) zou dit zeer positief nieuws betekenen!
Frugi Venta zal er bij de Nederlandse overheid en de Europese Commissie op aandringen dit z.s.m. op overheidsniveau naar derde landen te communiceren, waardoor hopelijk importstops/restricties worden opgeheven.
Tevens is het zaak spoedig promotiecampagnes op te starten om het consumentenvertrouwen te herstellen. Zo zullen Nederlandse groenten de komende tijd prominent onder de aandacht gebracht in Duitsland via een campagne met als motto 'Kontrollierte Klasse'.

Compensatieregelingen handelsbedrijven
Zoals in voorgaande berichten aangegeven is er (nog) geen compensatieregelingen voor handelsbedrijven opgezet. Door Frugi Venta en Freshfel wordt continue op nationaal en Europees niveau aangedrongen op de noodzaak van een dergelijke regeling.

Wij zijn, op verzoek van staatsecretaris Bleker, bezig een format (berekening) op te stellen om de Europese Commissie te overtuigen van de daadwerkelijke schade die handelsbedrijven hebben opgelopen door de EHEC-crisis. Wij hebben een aantal bedrijven geselecteerd (m.n. Rusland en Duitsland exporteurs) om aan de hand van dit format de schade te berekenen, om zodoende tot een macro-cijfer voor de sector te komen. Zonder goede onderbouwing is de kans op een schaderegeling voor handelsbedrijven nihil.

downloaden van een bestand Erklärung_BfR_BVL_RKI_-_EHEC_1.pdf openen/downloaden...

Uw input gevraagd voor compensatieregelingen

(10-6-'11) - Zoals gisteren gemeld zal op Europees niveau waarschijnlijk besloten worden tot een Europese promotiecampagne en een compensatieregeling voor producenten van verse groenten en fruit. Onder deze interventie/opkoopregeling (voor producenten) vallen de volgende producten: komkommer, courgette, paprika, tomaat, sla, aubergines en kiemgroenten. Verdere details over deze regeling zijn ons momenteel nog niet bekend.

Frugi Venta heeft aangedrongen op aanvullende Europese en nationale schaderegelingen, waarvan ook handelsbedrijven gebruik kunnen maken.
Vanuit de overheid is aangegeven dat dit serieus in overweging wordt genomen (op Europees- en nationaal niveau), maar hier is nog absoluut geen zekerheid over! Wel zal Frugi Venta in ieder geval een gedetailleerde onderbouwing van de schade moeten indienen om überhaupt een kans te maken op aanvullende regelingen. Hiervoor hebben wij uw input nodig!

Rusland
Staatsecretaris Bleker heeft na zijn overleg gisteren in Rusland aangegeven dat Nederlandse bedrijven waarschijnlijk de export van groenten naar Rusland “binnen dagen, niet weken” kunnen hervatten als experts van beide landen overeenstemming bereiken over de voorwaarden. Uitgangspunt is dat Nederlandse producten veilig zijn en dat Nederland dat kan aantonen. Technische experts van beide landen gaan de komende tijd in overleg over deze voorwaarden. Dat zijn bijvoorbeeld de testmethode, de teeltmethode, de herkomst van groenten, de professionaliteit en de onafhankelijkheid van het testinstituut en de certificaten van de groenten. Verdere details ontbreken nog, er is nog geen zicht op de impact hiervan op de praktijksituatie.

N.a.v. deze berichtgeving zijn wij zeer hoopvol dat tot een spoedige oplossing voor de Nederlandse export gekomen zal worden. Wij vertrouwen er dan ook op dat alle exporteurs naar Rusland volledig volgens de Nederlandse- en Russische regelgeving werken en men het belang van de gehele sector in acht neemt en de lange termijn oplossing in gedachten houdt!

Nieuwe officiele verklaringen
Gezien de vondst van een EHEC-bacterie op rode bietenkiemen (niet het type EHEC dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt) heeft de nVWA de officiele verklaring aangepast. U kunt de nieuwe verklaring in 7 talen downloaden van de website van de nVWA via de volgende link:
http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/escherichia-coli-stec-ehec/geen-ehec-stec-0104-bacterie-aanwezig-in-nederlandse-groenten  en van de rechterkolom op deze pagina.
Wij verzoeken u met klem de oude versies niet meer te gebruiken!

Op verzoek van Frugi Venta geeft de nVWA sinds gisteren ook originele verklaringen af. Een aantal landen (m.n. in het Midden Oosten) stelt namelijk als voorwaarde een originele verklaring te willen ontvangen bij de zending.
Een getekende verklaring met een zogenaamde "natte" stempel en handtekening is aan te vragen bij het team Certificering op Afstand (CoA) van de nVWA via het e-mailadres: VWA_CoAexportverklaring@vwa.nl. U ontvangt de getekende verklaring vervolgens per post.
Uitsluitend voor vragen over het opsturen van de verklaringen kunt u telefonisch contact opnemen met het team CoA via (070) 378 68 30. In noodgevallen kunt u de verklaring afhalen bij het hoofdkantoor van de nVWA te Utrecht (Catharijnesingel 59). U hoeft hierover niet eerst te bellen!

Spoeddebat Tweede Kamer

(8-6-'11) - Ter voorbereiding op het spoeddebat van de Tweede Kamer dat morgenochtend plaats vindt, heeft Frugi Venta woensdag een brandmail gestuurd naar de fractievoorzitters, Tweede Kamerleden en de Leden van de Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.


Hierin is gemeld dat de EHEC uitbraak in Duitsland tot een miljoenenschade voor de Nederlandse tuinbouwsector (producenten en handel) heeft geleid. Naar het nu laat aanzien zal op EU niveau besloten worden tot een Europese promotie campagne en een compensatieregeling voor producenten van verse groenten en fruit. Ondanks de inzet van Staatsecretaris Bleker lijken handelsbedrijven buiten de Europese vergoedingsregeling te vallen.
Frugi Venta heeft de schade voor de handelsbedrijven in beeld gebracht en heeft de Nederlandse overheid dringend verzocht tot het nemen van aanvullende nationale vergoedingsregelingen, die tevens van toepassing zijn op handelsbedrijven.
Tevens is aangegeven dat het voor de Nederlandse tuinbouwsector van het grootste belang is dat wordt aangedrongen op duidelijkheid in Duitsland en opheffing van het negatieve consumptie advies. Om het consumentenvertrouwen te herstellen heeft de Nederlandse tuinbouwsector verzocht tot een spoedige Europese promotiecampagne, volledig gefinancierd door de EU.

Administratie
Voor de volledigheid nogmaals: ondanks dat het op dit moment nog niet duidelijk is of het noodfonds er definitief komt en voor wie en voor welke producten het zal gaan gelden, is het van groot belang dat dat u de schade als gevolg van de EHEC-uitbraak (ook voor andere producten dan komkommer, sla en tomaten) goed vastlegt. Een goed bijgehouden administratie van o.a. mailverkeer met afnemers en telers(verenigingen), leverbonnen, (verklaringen van) geannuleerde bestellingen, verkopen tegen een lagere prijs, storten van producten, omzetverschillen met vorig jaar, kosten van retourzendingen en kosten van geannuleerd transporten etc. kan straks van belang zijn om in aanmerking te komen voor compensatie uit het noodfonds.

Rusland
De Russische autoriteiten hebben vandaag de Nederlandse delegatie formeel bevestigd dat producten “harvested before 15 April 2011” niet onder de importban vallen. Wij zijn in overleg met de nVWA over een zo spoedig mogelijke vermelding hiervan op het fyto certificaat.

Officiële verklaringen overheid
Op verzoek van Frugi Venta geeft de nVWA sinds vandaag ook originele verklaringen af inzake “geen EHEC op Nederlandse groenten”. Een aantal landen (m.n. in het Midden Oosten) stelt namelijk als voorwaarde een originele verklaring te willen ontvangen bij de zending.
Een getekende verklaring met een zogenaamde "natte" stempel en handtekening is aan te vragen bij het team Certificering op Afstand (CoA) van de nVWA via het e-mailadres: VWA_CoAexportverklaring@vwa.nl . U ontvangt de getekende verklaring vervolgens per post. In noodgevallen kunt u de verklaring afhalen bij het hoofdkantoor van de nVWA te Utrecht (Catharijnesingel 59). U dient dan eerst telefonisch contact op te nemen met het team CoA via (070) 378 68 30.
U kunt de verklaring tevens in 7 talen downloaden van de website van de nVWA (www.vwa.nl ) en van de rechterkolom van deze pagina.

Update van Freshfel

(8-6-'11) -Source : Not much progress on this and still no confirmation . In regard to the sproud about 520 samples were taken at the sprout producer in Lower Saxony . All kinds of raw material and sprouts are being tested there. It was requested by the Commission that national authorities inform official channels before the press.

The method used for sampling the sprouts have been asked by the EU Reference laboratory to be shared . Press seems to indicate that further investigation linked to traceability continue to center the attention on the sprouts producer ( see Article from Der Spiegel) http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,767379,00.html  

Epidemiological situation: In Germany there are still at the moment 1.683 cases reported , 642 being HUS. Cases are reported to be in a declining trend, with new admission decreasing. There is not however a common view if the decline is the result of a natural decline or the result of the intervention and the recommendation not to eat certain food categories. on the one hand the German Health Minister Daniel Bahr was making this morning a statement in a German television morning show (ARD-"Morgenmagazin"), reported by "Der Spiegel(http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,767298,00.html ), linking indirectly the decreasing number of new infections also to the warning not to consume raw tomatoes, cucumbers and lettuce. On the contrary, the German RKI is on its website saying that the current statistics show a decreasing trend with regard to EHEC-cases, but that this decrease can not be linked directly to a change in consumer behaviour or to the possibility that the source of the contamination has stopped to be active / disappeared.

Important to note also that Poland reported the first case of contamination of a child who did not travel to Germany . The latest ECDC report of cases at European level is as below

Number of HUS and non-HUS STEC cases and associated deaths per EU Member States as of 8 June 10:00
EU Member States
reporting cases Number of HUS cases (deaths) Number of non-HUS STEC cases (deaths)
Austria 0 (0) 2 (0)
Czech Republic 0 (0) 1 (0)
Denmark 7 (0) 12 (0)
Finland 0 (0) 1 (0)
France 0 (0) 2(0)
Germany 689 (18) 1 959 (6)
Luxembourg 0 (0) 1 (0)
The Netherlands 4 (0) 2 (0)
Norway 0 (0) 1 (0)
Poland 2 (0) 0 (0)
Spain 1 (0) 1 (0)
Sweden 15 (1) 31 (0)
The United Kingdom 3 (0) 8 (0)
Total 722 (19) 2 021 (6)

Compensation :
The Commission implementation regulation on temporary exceptional measures for the fruit and vegetable sector tabled at the Council was not approved by Member States requesting the Commission to further reflect on
• the scope of product
• the level of the indemnity
• the budget
• the possibility of compensation for grower not part of a producer organization

As a result of discussion today, the Commission has just finalised its proposal with the following elements
• The measures are restricted to cucumbers, tomatoes, lettuces as well as courgettes and sweet peppers. They are based on the article 191 of the single CMO allowing a financing at 100% under the EU budget ( no cofinancing by member States ). Additional State Aid will not be possible
• Indemnity for withdrawals to to be channelled through producer organizations for their own growers and possibility for growers not part of a PO's to sign a contract with a PO's for this temporary withdrawal scheme . A independent grower not willing to sign a contract with a PO's might be able to present a withdrawal plan to his national payment agency
• The exceptional support measures are planned to apply from 26 May to 30 June. An update will be made then to see if additional measures are needed
• Measures planned include the lifting of the 5% maximum ceiling for withdrawal and specific provisions of non harvesting and the possibility to spend more than 1/3 of the annual operational fund for crisis measures
• The level of the compensation will be set at 50% of the average price of the last 3 years , but within PO's it might be possible to raise it up to 70%
• Based on the new parameters included today , the initial budget is raised from € 150 million to € 210 million.
• The intervention measure is open ( retroactively ) as of 26 May and up to 30 June 2011

The draft regulation will now go into a fast track procedure for adoption ( within 3 days )
The preliminary version of the proposal is enclosed . It does not include the latest change of today ! . We also provide the yesterday Council of Minister Statement

At the Council , it was also agreed
• To provide some measures of promotion within the current scheme of the scheme for the promotion of agriculture products. No budget was mentioned at this point. Efficiency of the measure will be greater (if ) and once the source would have been identified. Programme are unlikely to be available before the autumn (!)
• Functioning of theRapid Alert scheme to be evaluate once the crisis will be over

Trade Restrictions
With a view of the forthcoming EU-Russia Summit taking place in Nizhny Novgorod June 9-10, Freshfel prepared a statement on the impact of the current ban and the arguments for the EU to urge the Russian Federation to lift the disproportionate trade restrictions. Copy of the Freshfel state of arguments is enclosed. The Council of Agriculture Minister yesterday reaffirmed the need to pressure Russia

downloaden van een bestand Article_Reuters.doc openen/downloaden...
downloaden van een bestand Draft_Regulation_compensation.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand Persbericht_Freshfel-_EU-Russia_Summit.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand Agriculture_Council.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand 20110608_-_EHEC_-_RUSSIAN_BAN.pdf openen/downloaden...

Officiële EHEC vrij verklaring kan worden opgevraagd bij nVWA

(8-6-'11) - Op verzoek van Frugi Venta zal vanaf vandaag zal ook een originele versie van de officiële overheidsverklaring (geen EHEC aangetroffen op NL product) bij de nVWA opgevraagd kunnen worden. Wij hebben vernomen dat dit m.n. door afnemers in het Midden Oosten vereist wordt.

De verklaring is verkrijgbaar in 7 talen en kunt u ook downloaden van de website van de nVWA (www.vwa.nl) en in de rechterkolom van deze website.

De originele verklaringen kunnen door de nVWA opgestuurd worden, maar ook opgehaald worden op het kantoor van de nVWA in Utrecht.
Adres: Catharijnesingel 59 te Utrecht.
Aanvragen hiervoor kunnen telefonisch en per mail ingediend worden (gegevens worden nog bekend gemaakt). De originele verklaringen (met stempel en handtekening) zijn waarschijnlijk aan het eind van de middag gereed.

Zodra de verklaringen gereed zijn en de contactgegevens (telefoonnummer/mail) van de nVWA bekend zijn, wordt door de nVWA contact met Frugi Venta opgenomen en zullen wij u hierover verder informeren. Gaat u s.v.p. hierover niet zelf alvast contact opnemen met de nVWA. Mocht u nog niet zijn toegevoegd aan onze mailinglijst maar dit wel willen, kunt u zich aanmelden via info@frugiventa.nl.

Rusland
Staatsecretaris Bleker voert vanochtend overleg in Rusland. Een van de agendapunten is de vermelding van “harvested before 15 April 2011”. Nederland zal Rusland bevestiging vragen over de werkwijze van deze vermelding op eventueel het fyto certificaat.

Wij hopen u hierover z.s.m. verder te kunnen informeren.

Extra vergadering EU-landbouwministers

(7-6-'11) Vandaag vergaderde de Raad van landbouwministers in Luxemburg over het instellen van een EU-noodfonds voor schadecompensatie voor bedrijven die getroffen zijn door de EHEC-crisis. Daarnaast wordt gesproken over het beschikbaar stellen van een budget voor een promotiecampagne voor Europese groente. U heeft dit in de pers kunnen volgen. Pas morgen wordt (waaschijnlijk) bekend wat het besluit van de Raad is en komt er een reactie van LTO (Glaskracht) Nederland, DPA en Frugi Venta.

Voorafgaand stuurden zowel de Europese boeren- en tuindersorganisatie (Copa-Cogeca) als die voor de handel(Freshfel) een brief naar EU-commissaris Ciolos. klik hier voor de brief van Freshfel.

Albert Jan Maat sprak EU-commissaris Ciolos voorafgaand aan het overleg. Zie voor meer informatie het persbericht.

Belangrijk
In afwachting van een eventueel noodfonds is het van cruciaal belang dat telers en handelsbedrijven hun directe schade als gevolg van de EHEC-uitbraak goed vastleggen. Een goed bijgehouden administratie van productie, oogst, mailverkeer met afnemer en telersvereniging, leverbonnen, weegbrieven, (verklaringen van) geannuleerde bestellingen, verkopen tegen een lagere prijs, storten van producten, omzetverschillen met vorig jaar, kosten van retourzendingen en kosten van geannuleerd transporten etc kan straks doorslaggevend om in aanmerking te komen voor compensatie uit het noodfonds.

Voor de helderheid: het is op dit moment niet duidelijk of het noodfonds er definitief komt en voor welke producten het geldt.

Crisiscommunicatie Duitsland GroentenFruit Bureau
GroentenFruit Bureau coördineert de communicatie naar de Duitse markt. Doel hiervan is het herstellen van het vertrouwen van de Duitse consument in groenten en fruit.

De huidige situatie is als volgt:

In Duitsland is er sprake van angst, in sommige gevallen zelfs doodsangst
Bron van de besmetting is nog steeds niet vastgesteld
Gebruik van verse groenten en fruit wordt nog steeds afgeraden/omgeven met grote voorzichtigheid door het Robert Koch Institut, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw.
Zolang deze feiten blijven, is communicatie over al het goede van groenten en fruit zeer moeilijk tot onmogelijk vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid, omdat de Duitse consumenten luisteren naar het advies van gezaghebbende instanties zoals overheid en instituten: dus consumeren zij niet.
Zodra echter de Duitse overheid weer groen licht geeft, zullen de Duitsers ook dit advies opvolgen!
Uit onderzoek blijkt dat voedselschandalen max 3 tot 4 weken in het nieuws zijn in Duitsland. Het recente dioxine-schandaal rondom vlees in januari was na 4 weken volledig vergeten. Vandaag eet men in Duitsland weer meer vlees dan ooit tevoren!
GroentenFruitBureau hanteert daarom de volgende uitgangspunten in deze crisiscommunicatie:

Vertrouwen in groenten en fruit in het algemeen gaat boven vertrouwen in groenten en fruit uit Nederland.
Internationale samenwerking (bij voorkeur met Duitsland en België) heeft de voorkeur.
Toonzetting is uiterst belangrijk: niet betweterig, maar begripvol, bescheiden en betrouwbaar en deskundige infomatieverstrekking.
Onze belangrijkste afnemer heeft een probleem. Dus moeten wij hen helpen dit probleem op te lossen!
Niets doen is geen optie. Nederlandse telers verwachten communicatie acties en dat doen we dus ook!
Plan van aanpak op hoofdlijnen:

PR campagne op korte termijn:
- Event/informatiebijeenkomst in Duitsland in samenwerking met Duitse partners
(instituten, professoren, handelverband, Duitse consumentenbond, Duitse voedingsinstituut)
- Benaderen Duitse TV-programma’s om NL teler persoonlijk hun verhaal te laten doen.
Internet wordt maximaal ingezet:
- Filmpjes van de 7 Qualitätsprinzipien zijn op obstundgemuse.de en you tube geplaatst
- Het komkommerfilmpje is eruit gelicht: obstundgemuse.de/film/lebensmittelsicherheit
- Permanent wordt Duitse weblogs, online media en overige media gevolgd door GFB en
wordt positief nieuws gepost
Activiteiten op de winkelvloer in voorbereiding:
- 1,6 mio strooifolders ‘Kontrollierte Klasse’ om mee te pakken in de komkommerdozen zijn drukklaar met
voedselveilige inkt. Wordt ook voor andere producten overwogen.
- Introductie van logo ‘Kontrollierte Klasse’ met combi-logo MAXIMAL SICHER op
verpakkingen door licentiehouders wordt voorbereid. Klik hier voor de folder over
Nederlandse groenten.

Verzamelpunt van ideeën
Vanuit verschillende hoeken stromen de ideeën binnen om de groenten positief onder de aandacht te brengen. Er zijn ideeën vanuit telers maar ook vanuit consumenten die meedenken met de telers. Weken of dagen die in het teken staan van salade groenten; dag van de komkommer, dag van de tomaat, week van de komkommer. GroentenFruit Bureau verzamelt alle ideeën en haakt er daar waar mogelijk op in. De persberichtgeving wordt op de voet gevolgd, maar het advies ‘eet geen salade groenten’ is nog steeds van kracht. Er worden pijlen gericht om dit advies zo snel mogelijk te ontkrachten. De Duitse impactvolle media worden hiervoor benaderd. De voorbereidingen voor het starten van een campagne zijn in volle gang. Deze zal zo snel mogelijk, wanneer de rust enigszins is weergekeerd worden gestart. Heeft u nog aanvullende ideeën, mail deze dan naar b.kouwenhoven@groentenfruitbureau.nl .

Bleker morgen in overleg met Rusland
Staatssecretaris Bleker is morgen in Rusland om de Russische autoriteiten ervan te overtuigen dat hun importverbod voor alle EU groenten onnodig is. Hij zal daar benadrukken dat de Nederlandse voedingstuinbouw voedselveilig werkt en kan dit onderbouwen met de vele certificatieschema’s, hygiënecodes en monitoringresultaten die de sector rijk is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Nederlandse producten microbieel besmet zijn en alles wijst erop dat de uitbraak in Noord Duitsland een lokale oorzaak kent. Eerder gaf Bleker nog aan dat de Europese Commissie eerst aan zet was in onderhandeling met Rusland. Toen al liet hij weten desnoods zelf naar Moskou te gaan als er niet snel resultaat werd geboekt.

Brieven minister EL&I en VWS aan Tweede Kamer
De tweede kamer werd vandaag per brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de EHEC crisis. 

Kamerdebat over EHEC
Ger Koopmans heeft in de Kamer gevraagd om een debat over het noodfonds dat de Europese Commissie wil instellen voor de groentetelers. Hij vond hier steun voor bij andere fracties. Het spoeddebat staat gepland voor as. donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Laatste informatie EHEC bacterie

(6-6-'11) - Vanmiddag vond vanuit het crisisteam EHEC overleg plaats met het ministerie van EL&I en banken. Gesproken is over de immense schade in de glasgroente; 42 miljoen euro op weekbasis voor de teelt en 30 miljoen euro voor de handel. Deze getallen gaan morgen mee naar het Europese landbouwoverleg in Luxemburg. Ondertussen wordt gewerkt aan detaillering van deze getallen.

Staatssecretaris Bleker, en ook het kabinet, zijn doordrongen van de ernst van de situatie in de groentesector. Zij beseffen dat de GMO-schaderegeling en de uitbreiding van de garantieregeling deeloplossingen zijn. Hoofdspoor blijft een EU Noodfonds voor getroffen telers en handelsbedrijven, waar staatsecretaris Bleeker morgen in Luxemburg sterk op in zal zetten. Albert Jan Maat van LTO is daar aanwezig om dit richting EU-landbouwcommissaris Ciolos te ondersteunen.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van EL&I en LTO Nederland.

Europese top over EHEC
Morgen vindt een Europese top plaats over de EHEC crisis. De landbouwministers en –staatssecretarissen van de 27 lidstaten in de Europese Unie (EU) komen vanwege de EHEC-bacterie bijeen in spoedberaad. Hier wordt het instellen van een Europees Noodfonds besproken. Namens Nederland is staatsecretaris Henk Bleeker (CDA, Landbouw) aanwezig. Staatssecretaris Bleeker sprak al eerder de verwachting uit dat dit fonds honderden miljoenen euro’s zou moeten bevatten.

Onderzoek naar bron EHEC in Duitsland
Een producent van kiemgroenten in het district Uelzen Bienenbüttel wordt door het Ministerie van Landbouw uit Nedersaksen geblokkeerd. Dit omdat er een mogelijk verband is met de EHEC uitbraak. Gisteravond maakte het Ministerie bekend dat zij het bedrijf door tracking en tracing op het spoor zijn gekomen. Producten vanuit dit bedrijf zijn rechtstreeks of via handelaren geleverd aan restaurants in Hamburg, Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Hessen en Nedersaksen, die de afgelopen paar weken in beeld kwamen i.v.m. EHEC infecties. Partijen van dit bedrijf worden uit de winkelschappen teruggehaald.
Bij 23 van de 40 monsters die dit weekend zijn genomen bij dit bedrijf is geen EHEC aangetoond. Totdat er een duidelijke bron is voor de EHEC infectie blijft de waarschuwing van het RKI voor tomaten, komkommers en bladgroenten in Noord-Duitsland van kracht (en is nu verder uitgebreid naar kiemgroenten).

Regeling tegemoetkoming GMO
Het PT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling tegemoetkoming GMO. Vanaf dinsdag 31 mei melden telersverenigingen namens hun leden bij het PT wanneer product afgevoerd moet worden. Op dit moment zijn meer dan 400 meldingen van telers ontvangen. Controles zijn zo snel mogelijk uitgevoerd zodat producten konden worden afgevoerd en containers weer opnieuw gevuld konden worden. Ook gedurende het Hemelvaartweekend is doorgewerkt. Alle meldingen waren maandagmiddag 17.00 uur afgehandeld.

Werktijdverkorting
Het Ministerie van EL&I heeft op hoog niveau overleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de regeling werktijdverkorting. Bedrijven moeten zo spoedig mogelijk een aanvraag indienen via het digitaal loket SZW als zij hiervan gebruik willen maken (eventuele aanspraak gaat pas in vanaf de datum van indiening). Voorwaarde is dat bedrijven gedurende tenminste 2 weken 20% minder arbeidscapaciteit kunnen benutten.

Landbouwattachés
Frugi Venta is continue in overleg met de overheid en Landbouwraden in diverse landen om zo veel mogelijk actuele informatie te verstrekken om de grenzen open te kunnen houden c.q. de importrestricties te beperken of in te trekken. Onder andere in Rusland, de Verenigde Staten, en diverse landen in het Midden Oosten zijn landbouwattachés met lokale overheden in gesprek.

Rusland
De importstop in Rusland geldt voor alle verse groenten. Aardappels vallen hier niet onder. Er lijkt een oplossing voor een aantal producten: indien aangetoond kan worden dat de producten voor 15 april 2011 geproduceerd en geoogst zijn, worden de producten toch toegelaten. Dit geldt in ieder geval voor een aantal “bewaarproducten” als uien, kolen en peen. Frugi Venta is in overleg met het Ministerie/nVWA om hierover voor de betreffende producten een algemene verklaring (vanuit de overheid) af te kunnen geven.

Officiële verklaringen
Exporteurs worden in steeds meer landen geconfronteerd met de eis “EHEC-vrij verklaringen” te verstrekken om goederen in te kunnen klaren. De officiële verklaring van het Ministerie van EL&I / nVWA, waarin wordt aangegeven dat er geen EHEC bacterie is aangetroffen in Nederland, is beschikbaar via de website van de VWA en op deze pagina. De verklaring is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Russisch.

Monitoring: Bemonstering Nederlandse kiemgroenten
Net als vorige week heeft het Productschap Tuinbouw in overleg met de VWA een preventief bemonsteringsplan opgesteld, nu voor de kiemgroenten. Niet alleen taugé, maar ook alle andere aanwezige soorten kiemgroenten zullen hierin worden meegenomen. Vandaag en morgen worden er in supermarkten en op 8 productielocaties verspreid in Nederland door de VWA monsters genomen voor EHEC analyse. Naar verwachting zijn de resultaten in de loop van de week bekend.

Vorige week zijn er ook al zo’n 30 monsters van kiemgroenten afkomstig van een grote producent geanalyseerd waarvan wij vandaag de resultaten ontvingen, er werd hierop geen EHEC aangetroffen. Heeft u ook analyseresultaten van kiemgroenten dan ontvangen we die graag op gfportaal@tuinbouw.nl , waar alles nog steeds sectoraal verzameld wordt.

Verwerking onverkoopbare groenten
Er zijn veel vragen over de verwerking van onverkoopbare glasgroente. Er zijn vier mogelijkheden om onverkoopbare glasgroente te verwerken:
1. Aanbieden bij de biovergistingsinstallaties
2. Aanbieden bij composteerbedrijven / stortbedrijven
3. Uitrijden over geschikte gronden. Hiervoor dient ontheffing aangevraagd te worden. Telersverenigingen hebben hier meer informatie over. Het verdient aanbeveling om de eigenaren van omliggende gronden waarover uitgereden wordt hierover te informeren. Houdt u er ook rekening mee dat er geen vruchtsappen in sloten terecht komen, en dat er ondergewerkt dient te worden na uitrijden.
4. Aanbieden als diervoeder. Bij de telersverenigingen zijn lijsten met gecertificeerde handelaren beschikbaar. De diervoederprijs staat momenteel hoog. De glasgroenten zijn juist door hun hoge vochtgehalte geschikt om in de grote vochtbehoefte van vee te voorzien.

Publiciteit
Ook vandaag is EHEC een belangrijk onderwerp voor de Nederlandse media. Vandaag is de insteek vooral de taugékwekers en het overleg bij het ministerie van EL&I. Om aan alle vragen om informatie en interviews tegemoet te komen organiseerden de taugékwekers met ondersteuning van het crisisteam een persconferentie.
Voor alle perscontacten blijft de belangrijkste boodschap “Nederlandse groenten zijn schoon en gezond, u kunt ze met een gerust hart eten”.

Bij de persconferentie, maar ook in andere perscontacten wordt deze boodschap benadrukt. Alle woordvoerders van ketenpartijen, zowel teelt als handel en CBL nemen deze boodschap mee.
We blijven de gezamenlijke boodschap zoveel mogelijk afstemmen, Daarbij geven we aan dat de EHEC-uitbraak een regionaal probleem is. Alle personen die ziek zijn geworden van de vreselijke EHEC-bacterie hebben een connectie met de regio Hamburg. De oorzaak moet dan ook in die regio worden gezocht. In ieder geval lijkt er geen enkele link te zijn met Nederland, terwijl heel veel ondernemers hier wel enorme schade lijden door de aanpak van de Duitse overheden en het uitblijven van het vinden van de infectiebron. In de media blijven we daarnaast foutieve informatie rechtzetten. Ook wijzen we media (waar mogelijk) op onterecht gebruik van beelden van groenten (met name komkommers) onder reportages over EHEC(-slachtoffers).

Het GroentenFruitBureau volgt en verzorgt de berichtgeving in Duitsland. Jochem Wolthuis is hiervoor verantwoordelijk.

EU-promotiefonds
Het GroentenFruit Bureau werkt aan een campagneplan in het kader van promotiegelden die in Brussel worden vrijgemaakt. Staatsecretaris Bleker heeft toegezegd dat er een EU-promotiefonds komt, waarin zo’n 20 miljoen euro beschikbaar is voor de promotie van groenten. Bij deze regeling is co-financiering vanuit de sector noodzakelijk. Daarnaast voert GroentenFruitBureau acties uit die bijdragen aan herstel van het vertrouwen en die de consumptie bevorderen. Voor een overzicht van deze acties klik hier.

Actuele informatie op PT-website
Alle actuele informatie vindt u op de website van het PT, www.tuinbouw.nl . In de linker bovenhoek vindt u een blok ‘EHEC-bacterie’. Klikt u op ‘lees verder’ dan komt u in een dossier waarin alle informatie te vinden is. Heeft u vragen, kijkt u dan allereerst op de website om te kijken of u daar het antwoord kunt vinden. Heeft u daarna alsnog dringende vragen, dan kunt u bij de volgende organisaties en personen terecht:

Verklaring voor internationale overheden

(3-6-'11) De sector heeft vanmiddag in overleg met de overheid een verklaring opgesteld voor internationale overheden en –afnemers van Nederlandse groenten. In de verklaring wordt aangegeven dat er geen EHEC bacterie aanwezig is in Nederlandse groenten.

De overheid legt momenteel de laatste hand aan de verklaring en zal deze als pdf-document op haar website plaatsen (met stempel en handtekening). Deze verklaring kunt u downloaden en meesturen met uw zending.
Wij vertrouwen erop dat deze verklaring voldoende zou moeten zijn om uw goederen ingeklaard c.q. vrijgegeven te krijgen.

Wij verwachten de verklaringen in de loop van de avond van de overheid te ontvangen. Voorlopig betreft dit een Nederlandse- en Engelse versie. Aan een Duitse versie wordt momenteel ook gewerkt. Tevens zal de verklaring in het Russisch, Spaans en Italiaans worden opgesteld (naar verwachting zijn deze na het weekend gereed). Zodra wij de verklaringen van de overheid gereed zijn, sturen wij u hierover z.s.m. een bericht.

Houdt u voor de zekerheid zelf ook de website van de nVWA (www.vwa.nl) in de gaten! 

Frugi Venta heeft  vanmiddag een persbericht doen uitgaan over de gevolgen voor de handelsbedrijven.
A.s. maandag vindt op hoog niveau overleg plaats met het Ministerie, waarbij o.a. de noodmaatregelen voor teelt én handelsbedrijven op het programma staan.

De nVWA meldt op haar site in een persbericht dat er tot 2 juni geen EHEC bacteriën zijn aangetroffen op verse groenten.

Noodfonds en garantregeling telers en handelaren

(3-6-'11) Het EHEC crisisteam krijgt veel vragen en suggesties van telers en handelaren over garantieregelingen, uitrijden van producten, de interventieregeling via GMO, officiële verklaringen, hoe gewerkt wordt aan herstel en behoud van consumentenvertrouwen en vele andere onderwerpen.

Onderstaand wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken. Het crisisteam begrijpt dat er daarnaast nog veel vragen leven en benadrukt dat momenteel hard wordt gewerkt om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen. Hiervoor wordt intensief contact gehouden met alle bevoegde instanties. Dit kost echter tijd, waarvoor wij uw begrip wordt gevraagd. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt u hierover geïnformeerd.


Noodfonds en garantieregeling telers en handelaren
Gisteren meldde staatsecretaris Bleker aan een garantstellingsregeling voor telers te werken. Zie dit persbericht. Dit betekent dat zowel telers als handelaren een bepaalde periode niet aan hun aflossingsverplichtingen hoeven te voldoen, waarbij het ministerie van EL&I daar voor die periode garant voor staat.

Aanstaande maandag vindt overleg plaats tussen het ministerie van EL&I, de banken, LTO, FrugiVenta en DPA over de verdere uitwerking van deze regeling. Daarnaast wordt dan gesproken over een EU noodfonds, waarover Bleker momenteel in overleg is met de andere Europese landbouwministers .
Ook wordt besproken of het mogelijk marktmaatregelen in te stellen waarbij voorraden groenten & fruit uit de markt genomen worden. FrugiVenta, DPA en LTO onderzoeken momenteel bij hun achterban of er behoefte is aan een dergelijke regeling.


Promotiefonds
Staatsecretaris Bleker heeft toegezegd dat er een promotiefonds komt, waarin zo’n 20 miljoen euro beschikbaar is voor de promotie van groenten. GroentenFruitBureau werkt momenteel met het ministerie van EL&I aan plannen voor de uitwerking hiervoor. Overige acties om te werken aan het herstel van consumentenvertrouwen vindt u hier.

Regeling tegemoetkoming GMO
Eerder informeerden wij u over de gemaakte afspraken rond de regeling tegemoetkoming GMO. In het EHEC dossier op de website vindt u hierover meer informatie. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw telersvereniging (en niet met het EHEC Crisisteam). Telersverenigingen houden contact met het PT over de uitvoering en de voortgang van de regeling. Momenteel vinden de controles van de gerooide gewassen en de af te voeren producten plaats.

Uitrijden van producten
LTO onderhoudt nauwe contacten met de ministeries en provinciale overheden over het vernietigen en uitrijden van producten. Staatsecretaris Atsma bepleitte vanmiddag bij provincies voor coulance bij het uitrijden van groenten. Zie dit persbericht.

Monitoring
Sectorale monitoring wordt voortgezet. Alle testresultaten tot nu toe tonen aan dat onze producten EHEC-bacterievrij zijn. Heeft u individuele analyserapporten beschikbaar levert u deze dan aan bij het PT via gfportaal@tuinbouw.nl . Momenteel komen er verzoeken binnen om watermonsters te nemen. Wij adviseren u dringend geen wateranalyses te (laten) doen. Hierin ligt geen toegevoegde waarde. Productanalyses worden nu volop genomen en daaruit blijkt dat alles schoon is in Nederland, dus ook het gebruikte water.

Daarnaast adviseren wij u dringend geen partijgaranties te geven, aangezien dit niet waargemaakt kan worden. Wij adviseren de algemene verklaring te gebruiken, waar u eventuele eigen testresultaten aan toe kunt voegen, zonder eigen aanvullende tekst. Reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat tests op EHEC-bacterie standaard procedure worden. De monitoring wordt centraal gecoördineerd en uitgezet. Het is niet zinvol daarnaast individueel in te gaan op aanbiedingen van diverse instituten die zich momenteel aanbieden voor EHEC-analyses.

Geen speciale verdenkingen groenten en fruit in Duitsland
In Duitsland zijn er geen verdenkingen meer dat de EHEC bacterie via groenten en fruit verspreid is. De EU, het ministerie van EL&I en Freshfel voeren momenteel grote druk uit op de Duitse autoriteiten om in Duitsland publiekelijk te melden dat groenten & fruit buiten verdenking van besmetting staan, en dus schoon en veilig te eten zijn, en gezond!

Rusland
Gisteren sloot Rusland haar grenzen voor verse groenten. Zie dit persbericht. Het ministerie van EL&I en de EU werken er hard aan om de Russische autoriteiten ervan te overtuigen dat deze maatregel onnodig is, en groenten en fruit veilig en schoon zijn.

Frugi Venta is continue in overleg met de overheid en Landbouwraden in diverse landen om zo veel mogelijk actuele informatie te verstrekken om de grenzen open te kunnen houden c.q. de importrestricties te beperken.
Officiële verklaringen
Exporteurs worden in steeds meer landen geconfronteerd met de eis “EHEC-vrij verklaringen” te verstrekken om goederen in te kunnen klaren.
Het crisisteam is in overleg met de overheid om zo spoedig mogelijk te komen tot een officiële verklaring van het Ministerie van EL&I / nVWA waarin wordt aangegeven dat er geen EHEC bacterie is aangetroffen in Nederland. Deze wordt via het EHEC dossier op www.tuinbouw.nl en via deze site aan alle belanghebbenden beschikbaar gesteld.

Actuele informatie op PT-website
Alle actuele informatie vindt u op de website van het PT, www.tuinbouw.nl . In de linker bovenhoek vindt u een blok ‘EHEC-bacterie’. Klikt u op ‘lees verder’ dan komt u in een dossier waarin alle informatie te vinden is. Heeft u vragen, kijkt u dan allereerst op de website om te kijken of u daar het antwoord kunt vinden. Heeft u daarna alsnog dringende vragen, dan vindt u ook op de website een telefoonlijst met aanspreekpunten.

Bleker:garantstelling voor tuinders

(2-6-'11) - Staatssecretaris Bleker (Landbouw) werkt aan een garantstellingsregeling voor tuinders die door de EHEC-bacterie in geldnood komen. De regeling houdt in dat tuinders voorlopig geen aflossing hoeven te betalen op bankleningen. De overheid staat dan garant bij de bank. Ook de handel kan gebruik maken van deze regeling.

Bleker maakt zich grote zorgen over het Russische importverbod op alle groenten uit Europa. Het verbod is volgens hem alleen gestoeld op onduidelijkheden. Hij stuurt de Russen daarom zoveel mogelijk informatie om hen ervan te overtuigen dat Nederlandse groenten veilig zijn.
Vanwege de EHEC-crisis heeft Bleker een handelsmissie naar India afgezegd.

Komkommers definitief niet bron van besmetting


(1-6-'11) - Eurocommissaris Dali heeft vandaag kenbaar gemaakt dat de besmetting met de EHEC- bacterie niet van komkommers afkomstig is. Als reactie hierop verstuurden LTO, DPA, FrugiVenta dit persbericht.

Monitoring
Sectorale monitoring wordt voortgezet. Alle testresultaten tot nu toe tonen aan dat onze producten EHEC-bacterievrij zijn. Enkele bedrijven doen ook individuele analyses, ter geruststelling van klanten. Heeft u individuele analyserapporten beschikbaar levert u deze dan aan bij het PT via gfportaal@tuinbouw.nl. Wij adviseren u dringend geen partijgaranties te geven, aangezien dit niet waargemaakt kan worden. Wij adviseren de algemene verklaring te gebruiken, waar u eventuele eigen testresultaten aan toe kunt voegen, zonder eigen aanvullende tekst. Reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat tests op EHEC-bacterie standaard procedure worden. De monitoring wordt centraal gecoördineerd en uitgezet. Het is niet zinvol daarnaast individueel in te gaan op aanbiedingen van diverse instituten die zich momenteel aanbieden voor EHEC-analyses.

Verklaring (internationale) afnemers
De verklaring voor internationale afnemers dat in Nederlandse producten geen EHEC bacterie is aangetroffen en deze dus veilig zijn is inmiddels beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Russisch, Spaans en Italiaans. Deze staan allemaal op de website van het PT, in het dossier EHEC.

Via deze link komt u bij een artikel in de Duitse pers over de verklaringen.

De verklaring is inmiddels door het ministerie van EL&I naar alle Landbouwraden gestuurd, die daar actief mee aan de slag gaan. Er is een aantal meldingen binnen gekomen van landen waar de grens dicht dreigt te gaan. De grens met Abu Daabi is al dicht. Rusland, Albanië en Oekraïne overwegen dit te doen. Het EHEC crisisteam is volop aan de slag met de Landbouwraden en de Europese commissie om dit te voorkomen. Als nieuwe landen zich melden met deze voornemens horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Meldt u zich dan bij verbaas@frugiventa.nl  

CBL heeft haar leden een tekst gestuurd als verkoopondersteuning. Deze vindt u hier.

Analyseresultaten monsters naar QS
De analyseresultaten van de 86 monsters die de afgelopen dagen in opdracht van PT verspreid in Nederland genomen zijn op saladegroenten, zijn vandaag doorgemaild aan QS. QS is een kwaliteitssysteem voor levensmiddelen in Duitsland, waar op dit moment zoveel mogelijk resultaten van de EHEC analyses worden verzameld vanuit alle EU lidstaten. Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd, alleen product en land van herkomst worden genoemd. Tot op heden zijn alle resultaten binnen de QS monitoring negatief. Zie: http://www.q-s.de/ehec_analysen_alle_negativ.html  

Regeling tegemoetkoming GMO en EU noodfonds
Gisteren informeerden wij u over de gemaakte afspraken rond de regeling tegemoetkoming GMO. In de circulaire hierover vindt u meer informatie. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw telersvereniging (en niet met het EHEC Crisisteam).
De komende dagen werkt een team van 40 mensen aan de controles van de interventieregeling.
Telers die geen lid zijn van een telersvereniging komen niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Op dit moment is de eerste inzet op herstel van vertrouwen in saladegroenten en herstel van de consumptie. Erop volgend kan de afzet op gang komen. De sector hoopt op snel herstel van de handel met normaal niveau van afzet en acceptabele prijzen, zodat de schade niet nog verder oploopt. De huidige schade voor teelt en handel is gigantisch. LTO is van mening dat de rekening niet bij deze groep ernstig gedupeerde bedrijven mag blijven liggen. Het is absoluut noodzakelijk dat er een EU Noodfonds wordt opengesteld, ook voor de collega’s in andere lidstaten, die ook gedupeerd zijn. LTO blijft hiervoor in gesprek met het ministerie EL&I. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u.

Bedrijven kunnen mogelijk ook gebruik maken van de regeling Werktijdverkorting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie hierover vindt u hier.

Verwerking van onverkoopbare glasgroente
Informatie over hoe om te gaan met de verwerking van onverkoopbare glasgroenten vindt u hier.
Alle telersverenigingen zijn hierover geïnformeerd. Heeft u hierover vragen, neemt u dan rechtstreeks contact op met uw telersvereniging (en niet met het EHEC Crisisteam).

Schaderegistratie (niet betreffende Regeling tegemoetkoming GMO en EU noodfonds)
Zowel voor telers als voor handelaren geldt dat concrete schaderegistratie belangrijk is, met het oog op mogelijke schaderegelingen. Telers dienen niet verkocht product te administreren.

Handelaren worden geadviseerd te administreren:
- Geannuleerde bestellingen door afnemers (onverkoopbaar / verkocht tegen lagere prijs / gemiste bijverkoop)
- Afwaardering voorraden / Storten van producten
- Kosten van verzamelen/opvragen verklaringen van afnemers
- Kosten van analyses
- Omzetverschillen met vorig jaar (volume/waarde)
- Kosten retourzendingen / inefficiënte transporten / geannuleerde transporten
- etcetera

Wat doen wij nu om vertrouwen van Duitse klanten terug te winnen?

Het GroentenFruitBureau coördineert de acties naar de Duitse markt om het vertrouwen van de consument in onze producten te bewaren en te herstellen. Hier ziet u een overzicht van deze acties.

Actuele informatie op PT-website
Alle actuele informatie vindt u op de website van het PT, www.tuinbouw.nl . In de linker bovenhoek vindt u een blok ‘EHEC-bacterie’. Klikt u op ‘lees verder’ dan komt u in een dossier waarin alle informatie te vinden is. Heeft u vragen, kijkt u dan allereerst op de website om te kijken of u daar het antwoord kunt vinden. Heeft u daarna alsnog dringende vragen, dan vindt u vanaf morgen ook op de website een telefoonlijst met aanspreekpunten.

Verklaring Internationale afnemers

(30-5-'11) - Bericht van PT crisisteam EHEC


Verklaring internationale afnemers
Het GroentenFruitBureau heeft een verklaring gemaakt voor internationale afnemers dat in Nederlandse producten geen EHEC bacterie is aangetroffen en deze dus veilig zijn. 
De Nederlandse, Duitse en Engelse versie vindt u aan het einde van dit bericht.

Tegemoetkoming GMO
Vanmorgen vond op het PT overleg plaats met het ministerie van EL&I, de erkende telersverenigingen GMO, DPA, LTO en het PT over de regeling tegemoetkoming GMO. Glasgroente- en slatelers ontvingen vanmiddag een email waarin de gemaakte afspraken vermeld stonden. Inmiddels is de Europese overheid akkoord gegaan met een aanpassing van de Nationale Strategie GMO voor Nederland. Hierdoor komt Europees geld beschikbaar voor telers die getroffen zijn door de EHEC-crisis in Duitsland. Het persbericht dat wij naar aanleiding daarvan verstuurden vindt u hier.

Resultaten monsternames
Vanmiddag maakte de nVWA de resultaten van de monsternames bekend. Het persbericht waarin de nVWA meldde dat alle onderzochte monsters EHEC-bacterievrij zijn vindt u onder de volgende link: VWA | Nieuws
Vanuit het crisisteam verstuurden wij een persbericht met daarin de reactie van de groentesector.

Geruchten komkommers geen oorzaak
Op dit moment zijn er geluiden in Duitse en Nederlandse media dat er geen link is tussen de onderzochte Spaanse komkommers en de zieken en dodelijke slachtoffers in Duitsland. Op dit moment onderhoudt het crisisteam nauw contact met de nVWA en het ministerie van VWS om dit bevestigd te krijgen vanuit de officiële instanties. Zodra we daar meer over weten informeren wij u.

Op de site van het Productschap Tuinbouw www.tuinbouw.nl  vindt u meer informatie over de EHEC bacterie en de gevolgen voor de groentesector.

downloaden van een bestand OfficieleVerklaring_InternationaleKlanten_31mei2011_DEFINITIEF_English.doc openen/downloaden...
downloaden van een bestand OfficieleVerklaring_InternationaleKlanten_31mei2011_DEFINITIEF.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand OfficieleVerklaring_InternationaleKlanten_31mei2011_DEFINITIEF_Duits__3_.pdf openen/downloaden...

Diverse EU-lidstaten dringen aan op steun

(30-5-'11) - In the latest hours the number of casualties has further increased to 15, including now a Swedish citizen which travelled to Northern Germany recently.

There's still no news about the exact source of the contamination, however more developments are expected in the coming hours. Commissioner Dali is expect to give a press conference this afternoon or tomorrow morning. Some press reports suggest however that 2 of the 4 incriminated cucumber samples (results from the other samples are pending), while contaminated with EHEC, do not carry the specific strain found on victims thus far. See also http://www.welt.de/gesundheit/article13404881/Spanien-Gurken-nicht-Schuld-an-EHEC-Erkrankungen.html.  

The informal EU Agriculture Council in Hungary meanwhile discussed the issue. Several Member States pressed for action to support the fruit and vegetable sector at EU-level, which is facing a severe drop in demand as consumers in Germany are advised to avoid certain raw vegetables and consumer confidence across other Member States has been hit following alarming press reports. The EU Commission has referred to crisis management tools available within the CMO fruit and vegetables as well as de minimis aid allowing a limited amount of state aid to growers and operators, to overcome the immediate effect of the crisis. Measures beyond these tools will be further investigated in the framework of the emergency clause of Art. 191 of the Single CMO. An additional Council meeting will be organised on Tuesday 14 June, if needed.

Aldus Freshfel Europe

Administreer economische gevolgen EHEC

(30-5-'11) - Gisteravond heeft een spoedoverleg met staatssecretaris Bleker plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers uit de teelt en handel (Frugi Venta) de gevolgen/schade voor de sector benadrukt hebben en verzocht hebben om noodmaatregelen.

Vanuit de teelt is berekend dat de huidige crisis ongeveer 30 miljoen per week gaat kosten (areaal x verkoopprijs). De staatssecretaris is bekend met het feit dat calculatie van derving bij de handel complexer is.
Bleker heeft toegezegd dat hij vandaag op de landbouwtop in Hongarije de instelling van een Europees noodfonds zal bepleiten.

Hoewel er nog geen enkele zekerheid is over een eventuele compensatieregeling voor de handel, adviseren wij u een volledige administratie bij te houden van alle gevolgen van de EHEC uitbraak voor uw bedrijf. Zoals:
- Geannuleerde bestellingen door afnemers (onverkoopbaar / verkocht tegen lagere prijs)
- Storten van producten
- Verklaringen van afnemers verzamelen/opvragen
- Omzetverschillen met vorig jaar (volume/waarde)
- Kosten retourzendingen
- Kosten geannuleerde transporten
- etc.….

Wij horen graag uw input voor eventuele aanvullingen hierop!

Bleker wil 10 miljoen vrijmaken voor getroffen telers

(39-5-'11) Maandagavond heeft overleg plaatsgevonden met staatssecretaris Bleker. De staatsecretaris heeft aangegeven net als de sector zeer begaan te zijn met de situatie in Duitsland. Nico van Ruiten deelde mee dat een eerste ruwe schatting van de afzetschade voor de teelt per week 30 miljoen euro is.

De staatssecretaris heeft toegezegd om vanavond nog in Brussel te melden dat de lidstaat Nederland de Nationale Strategie GMO wil aanpassen zodat binnen crisisbeheer interventie mogelijk wordt. Uitvoering ligt bij PT in nauw overleg met DPA en LTO. Eerste schatting is dat circa 10 miljoen euro Europees geld kan worden vrijgemaakt onder voorwaarde dat telersverenigingen een zelfde bedrag co-financieren. Hierover vindt morgen op het PT overleg plaats met telersverenigingen. Daarnaast heeft Bleker toegezegd dat hij morgen op de landbouwtop in Hongarije instelling van een Europees noodfonds zal bepleiten.
Bleker heeft tijdens de persconferentie aangegeven dat alle producten in de Nederlandse schappen en van Nederlandse handel schoon en veilig zijn, en ook RIVM zal dit uitdragen.

Dreiging Russische ban op groenten uit Duitsland en Spanje

(30-5-'11) - Laatste berichtgeving naar aanleiding van Freshfel Teleconferentie: Another 3 persons died in recent hours bringing the death toll of the outbreak to 13 persons (3 of which have been definitively assigned to the EHEC bacteria). Nevertheless there also seem to be cautious indications that the number of infections is decreasing. Indeed some hospitals reported a smaller number of hospitalised people over the most recent hours. In this regard, a high level crisis meeting between German officials is taking place later today, followed by a press conference.

With regard to the source, no breakthrough is noted given lab analysis take time. By Wednesday further information should be available on the tests conducted in the Spanish companies which exported the cucumbers. Meanwhile shigatoxins have been detected on some consignments of cucumbers in Mecklenburg-Vorpommern. Further investigations are needed to determine whether the EHEC-bacteria is the cause.

The EU Commission has also established a dedicated section on its website covering the latest findings on the disease. The precaution advised by the German authorities has meanwhile led to massive cancellations of orders for various vegetables with operators across several EU Member States. The advice will however be kept as long as the source of the contamination has not been definitively identified and isolated.

With regard to the impact on export markets in third countries, DG Trade is currently preparing a briefing paper directed towards 3rd countries. Any market access issues directly related to the EHEC bacteria outbreak should be communicated in order to ensure a smooth follow-up by the authorities.
Unfortunately Russia seems to head towards an import ban for German and Spanish vegetables. The issue was already raised in the framework of a meeting between the directors of the public health authorities of Russia and the EU. Given the source has still not been identified, Russia is considering precautionary measures.

Below is the statement by Interfax:
MOSCOW. May 30 (Interfax) - The Russian sanitary services may ban the import of vegetables from Spain and Germany due to the recent outbreak of acute intestinal infection in Europe in the next few hours. "A decision on this ban has virtually been made because we have not received from the appropriate EU sources any clear explanations on this situation, which we have been observing for in alarm for a month now," Russia's chief sanitary inspector Gennady Onishchenko told Interfax on Monday.
"We have virtually made this decision. If we don't get information in the nearest future, a decision will be made to remove from circulation and ban the import of raw vegetables from Spain and Germany," Onishchenko said. "Appropriate instructions have been given to the customs and all our services," he said. Onishchenko earlier expressed concerns about the outbreak of intestinal infection in Germany, which, according to experts, was caused by fresh vegetables.

The Freshfel secretariat is in touch with the EU Commission (SANCO/TRADE) to improve certain communication elements. With a view to a future recovery of the situation, Freshfel appreciate estimates of losses incurred as a result of this crisis.

Meest recente persbericht van Europese Commissie

Onderstaand treft u het meest recente persbericht van de Europese Commissie zoals het op 29 mei jl. is gecommuniceerd door persagentschap AFP. 

Spain suspended the activities of two cucumber distributors suspected of exporting products tainted with a bacteria that has made 270 people in Germany ill, the European Commission said Friday.
A probe was launched and samples were taken from the soil, water and products from two agricultural sites in the southern provinces of Almeria and Malaga, the European Union's executive arm said.
"Investigations are ongoing to identify other potential sources, while a third suspect batch of cucumbers originating either in the Netherlands or in Denmark, and traded in Germany, is also under investigation," it said.
A suspect consignment of Spanish cucumbers was distributed to Denmark, but authorities there traced the vegetables and withdrew them from the market, the statement said.
The Danish authorities "have also reassured the commission that no cucumbers from these consignments have been traded further to other (EU) member states," it said.
Germany's national disease centre said more than 60 new cases of haemolytic uraemic syndrome (HUS) had been reported in the past 24 hours, bringing the total number in Germany to 276. At least two people have died. The potentially fatal HUS is caused by enterohaemorrhagic E. coli.
Sweden has reported 25 E. coli cases, with 10 of those people developing HUS, the commission said. Denmark reported seven E. coli cases (including three HUS) while Britain counted three cases (two HUS).The Netherlands had one HUS case and Austria reported two cases of enterohaemorrhagic E. coli
.

Freshfel seeks to be in contact on a daily basis with Commission officials as long as needed.

Laatste stand van zaken rond de EHEC Bacterie

(28-5-'11) - Gisteren werd aan het eind van de middag bekend dat Nederland niet betrokken is bij het EHEC drama in Duitsland. Uiteraard zijn de media direct geinformeerd. De nVWA heeft een persbericht verstuurd.

Het PT heeft direct contact gezocht met het ANP. In de Nederlandse media is dit bericht goed opgepakt. De Telegraaf had dit bericht echter gemist. Vanmorgen had de Telegraaf een spot op Sky Radio waarin gezegd werd: ‘Nederlandse komkommers ook besmet met EHEC’. Perswoordvoerder Geert Pinxterhuis heeft samen met de nVWA contact opgenomen met De Telegraaf. In overleg met de directeur van de Sky Radio Groep is de spot uit de lucht gehaald bij zowel Sky Radio als de Telegraaf. Afgesproken is dat er een actueel bericht op de site komt (staat er al: www.telegraaf.nl\ ), dat het gehele weekend prominent blijft staan. Daarnaast bericht De Telegraaf hier maandag weer over, om dit recht te zetten.

In Duitsland is de situatie voor veel patienten nog steeds zeer zorgwekkend. De aandacht van de Duitse burger ligt bij de 276 mensen die ernstig ziek zijn en de inmiddels 7 doden.

Er is vanuit komkommertelers en –handelaren, zeer begrijpelijk, veel vraag naar actie vanuit Nederland in de Duitse media om aan te geven dat Nederlandse komkommers veilig gegeten kunnen worden. Gezien de ernst van de situatie op dit moment is het niet gepast (en dus contraproductief) nu intensief te communiceren in Duitsland dat Nederlandse komkommers veilig te eten zijn. In overleg met ons Duitse persbureau hebben we gekozen voor gepaste communicatie. Er is zojuist een persbericht  verspreid naar de Duitse media. Heeft u zelf contacten met Duitsland, dan kunt u de inhoud van dit persbericht daarvoor ook gebruiken.

Om de rust terug te laten keren is het op dit moment belangrijk dat volstrekt duidelijk is waar de besmetting vandaan komt en wat de oorzaak is. Dit heeft nu de hoogste prioriteit bij de Europese autoriteiten.

Het crisisteam bij het Productschap Tuinbouw houdt nauw contact met CBL, FrugiVenta, DPA, LTO, en de ministeries van EL&I en VWS over de laatste stand van zaken. Daarnaast wordt veelvuldig overlegd met de nVWA over de berichtgeving, zodat de boodschap naar de Nederlandse én Duitse consument eenduidig is. Het team heeft gisteren veel vakpers, radio & TV (RTL4, NOS, SBS 6, Bussiness Nieuws Radio, Radio 1, Radio West, TV West) en schrijvende landelijke pers (Trouw, Volkskrant, Financieel Dagblad, Telegraaf) te woord gestaan en hen geinformeerd over de laatste stand van zaken. Vanmiddag staat Nico van Ruiten de NOS nog te woord over de laatste stand van zaken.

Het crisisteam volgt alle media (ook social media). Zodra er onjuiste berichten verschijnen zorgen we dat deze gerectificeerd of verwijderd worden. Als u onjuiste berichtgeving tegenkomt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Mocht u zelf benaderd worden door media voor een reactie, houdt u dan het volgende statement aan:

‘Voedselveiligheid en volksgezondheid hebben voor ons topprioriteit. Daarop is ons kwaliteitssysteem gebaseerd. Preventieve maatregelen om onder meer bacteriebesmetting te voorkomen zij standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering. Deze werkwijze is met certificatie van bedrijven geborgd. Alle onderzoeksresultaten bevestigen tot dusver ons vertrouwen in onze aanpak. U kunt onze komkommers gerust eten!”

Aanvullend kunt u natuurlijk uw eigen werkwijze toelichten.

PT verzorgt woordvoering pers

(27-5-'11) Op basis van het onderstaande bericht dat door de Commissie is verspreid en de berichtgeving in der Spiegel krijgen het PT en Frugi Venta vragen vanuit de pers.

Er is intensief contact met de nVWA, VWS en Freshfel om de achtergrond van deze berichtgeving te achterhalen. Betrokkenen worden verzocht niet zelf de pers te woord te staan. Bij het PT wordt crisiscommunicatieteam ingericht met daarin vertegenwoordigers van LTO en de voorzitter van de komkommertelers om zoveel mogelijk één gezamenlijke boodschap uit te dragen.

E.Coli outbreak in Germany

27-5-'11 Hier treft u een bericht aan van de EU Commission van heden morgen., 
note the RAS-notification is still not publicly online:

Commission notifies Member States on one of the sources responsible for the contamination .The European Commission, through its Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), has just notified the 27 Member States about one of the confirmed sources responsible for the STEC (shiga toxin-producing E.Coli) outbreak affecting primarily Germany and, to a smaller degree, four other Member States.

The German authorities informed the Commission earlier this evening that they have identified organic cucumbers from two provinces of Spain (Almeria and Malaga) as one of the sources. Investigations are ongoing in Germany to identify other potential sources, while a third suspect batch of cucumbers originating in the Netherlands and traded in Germany is also under investigation.
The Spanish authorities focus their efforts on pinpointing the exact site of production of the organic cucumbers in question.
The E. Coli outbreak is responsible for two deaths in Germany, while a total number of 214 cases have been recorded there – almost seven out of 10 (68%) concern women. Sweden has reported 10 cases, Denmark four, the UK three and the Netherlands one. The outbreak affects mainly the Hamburg area, while most of the cases reported outside Germany concern either German nationals visiting the other affected Member States or persons who had been visiting Germany. 

The Commission notes that EU citizens, who recently visited Germany, should pay attention to symptoms, such as bloody diarrhoea, and accordingly consult their physician. In the past days, the Commission activated all existing networks created to manage this kind of incidents the moment the outbreak was confirmed earlier this week.
This includes the RASFF and the Early Warning and Response System (EWRS) ensuring rapid distribution of information throughout the EU on findings in, and distribution of, possible food sources, and human cases respectively.
Daily meetings of these networks allow for the rapid exchange of all new data between the Member States and different agencies, thus laying the ground for immediate action on the basis of the latest information.
More information on RASFF: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm  

Gevallen komkommer mogelijk infectiebron


(27-5-'11) - Gisteravond zond het Duitse Tageschau een interview uit met een Nederlander, die vertelt dat een partij komkommers van hen in Duitsland is omgekieperd. Kennelijk zijn die komkommers toch in de handel gebracht en blijken ze nu de infectiebron te zijn. Zie verder het bericht via onderstaande link.

Via dit item kwam in de Nederlandse media (met name NOS en BNR Nieuwsradio) in het nieuws dat de betreffende komkommers met de EHEC-bacterie van een Nederlandse teler uit Malaga zouden zijn. Eosta meldt dat dit niet juist is: het is een Spaanse cooperatie, die een Nederlander als woordvoerder naar voren heeft geschoven. Inmiddels hebben we dit gemeld bij zowel NOS als BNR Nieuwsradio, die hun berichtgeving hierover aanpassen. NOS toonde bij dit item overigens ook een verpakkingsdoos van een bedrijf dat er niets mee te maken heeft. We hebben NOS 'gesommeerd' dit beeldmateriaal niet meer te gebruiken. Ze hebben toegezegd er werk van te maken.

Inmiddels zijn de eerste monsters genomen. We verwachten uiterlijk begin volgende week de eerste testresultaten. 
http://www.tageschau.de/inland/ehec160.html

Uitbraak EHEC-bacterie Duitsland

(26-5-'11)Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft drie berichten gepubliceerd over de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. Het PT is aangewezen als coördinator bij calamiteiten / crisismanagement. 

Frugi Venta verneemt van exporteurs dat afnemers in Duitsland om (e-coli vrij) verklaringen vragen. Het advies is geen “e-coli vrij verklaringen” af te geven. De testresultaten geven alleen een beeld van het betreffende monster, bij e-coli kan geen garantie / “vrij verklaring” voor de gehele partij afgegeven worden. Dit kan leiden tot grote risico’s / schadeclaims. Het advies van de PT is een verklaring af te geven zoals is opgenomen (voorbeeld) onder bericht 2.

Zodra wij meer informatie ontvangen, zullen wij u hierover verder berichten!

--------------------------------------
Bericht 3:

Vanavond werd bekend dat zeer waarschijnlijk groenten afkomstig uit Noord-Duitsland de infectiebron zijn voor de uitbraak van de EHEC-bacterie. Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) en het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling maakten bekend dat consumptie van rauwe tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zeer waarschijnlijk de oorzaak is. De instituten adviseren uit voorzorg tot nader bericht geen van deze groenten uit Noord-Duitsland te eten. Via de link in het tweede calamiteitenbericht van het PT (vanmiddag 16.27 uur) treft u de (honderden...) actuele artikelen hierover in Duitse media aan. Volledigheidshalve voeg ik de link hieronder nogmaals bij. Op de site van het RKI staat overigens nog geen actueel bericht over de infectiebron. Het webadres is: http://www.rki.de/.

---------------------------
Bericht 2:

Bij deze stellen we u op de hoogte van de stand van zaken met de EHEC-uitbraak in Duitsland. Het onderzoek geeft in Duitsland voor zover ons bekend nog geen eenduidig uitsluitsel over de infectiebron. Volgens Duitse media wijzen experts in de richting van voorverpakte salade. De voortdurende onzekerheid en het grote aantal slachtoffers zijn voedingsbodem voor media en experts om zich op de kwestie te storten. Zo geven artsen het advies af voorzichtig te zijn met rauwe groenten of zelfs om dit - voorlopig - niet aan kinderen te geven (zie onderstaande link naar een bericht van Der Spiegel). En steeds meer Nederlandse handelsbedrijven krijgen van Duitse afnemers de vraag voorgelegd bij te leveren partijen een E-coli-vrij verklaring af te geven. De nVWA laat echter weten dat het weinig zin heeft bedrijven (in Nederland) nu maatregelen te laten nemen, zonder dat bekend is waar het precies om gaat. Te hopen is dat er snel meer duidelijkheid komt over de oorzaak en dat het aantal slachtoffers niet verder oploopt.

We hebben de nVWA om meer informatie gevraagd en verzocht om de Duitse collega's te laten verklaren dat het zinloos is om een E-coli-vrij eis te stellen. Een dergelijke verklaring van de nVWA kan handelsbedrijven ook helpen, maar de ervaring leert dat ze niet snel genegen zijn om dit af te geven. Tot dusver hebben nVWA en RIVM geen bericht over de EHEC-bacterie afgegeven. Op de site van het RIVM staat wel een gedegen dossier over E-coli, waaronder de EHEC-variant. Zie onderstaande link voor wie zich er verder in wil verdiepen. Roel Coutinho van RIVM en microbioloog Kluytmans van VU medisch centrum stellen dat Nederland nog geen gevaar loopt (zie onderstaande link naar het fragment op Radio 1, met Coutinho over de EHEC-uitbraak en Kluytmans over resistente bacteriën. De laatste geeft overigens aan dat we in Nederland een ontzettend goede beheersing hebben van de voedselveiligheid).

Op dit moment zijn leveranciers aan Duitsland nog weinig geholpen met de eis van hun afnemers van een E-coli-vrij verklaring af te geven bij te leveren partijen. We kunnen slechts adviseren een reactie af te geven met als globale strekking:

- voor zover bekend, is de infectiebron nog niet exact achterhaald. Onderzoek geeft tot dusver geen uitsluitsel over de herkomst van deze bacterie, of eventuele, extra te nemen maatregelen

- we werken al hygiënisch conform de richtlijnen, om kans op besmetting te minimaliseren
(Meer precies: omdat bij voeding micro-biologie altijd een risico is, bevat de EU-Verordening 2073 hiervoor criteria. In Nederland is dat uitgewerkt in Hygiënecodes voor bewerkte en onbewerkte groenten en fruit. Voor onbewerkt gelden geen E-coli-normen, voor bewerkte wel met als grenswaarde is 1.000 kve/gr. Het bemonsteringschema schrijft vijf monsters voor, waarvan minimaal drie onder de 100 kve/gr mogen scoren en maximaal twee tussen 100 en 1.000 kve/gr)

- net als andere voedingsmiddelen (als rauwe / slecht gebakken vlees en rauwe melk), kunnen ongewassen, rauwe groenten altijd bron van bacteriebesmetting zijn. Daarom geldt standaard het advies om groenten te verhitten en/of goed te wassen voor consumptie
(Duitsland kent jaarlijks circa 1.000 besmettingsgevallen, in 2009 hadden 66 patiënten de ernstige variant - HUS - en kwamen twee sterfgevallen voor)

Voor wie de berichtgeving op de voet wil volgen, voegen we onderstaand twee links in van Google Nieuws. Een voor berichten van Nederlandse herkomst en een voor berichten van Duitse media.

Bericht Der Spiegel: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,764768,00.html  
E-coli-dossier RIVM: http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/e.coli/index.jsp  
Fragment Radio 1: http://www.radio1.nl/contents/31093-ehec-bacterie-nederland-loopt-nog-geen-gevaar  
Google Nieuws Nederland: http://news.google.nl/news/search?pz=1&cf=all&ned=nl_nl&hl=nl&q=ehec  
Google Nieuws Duitsland: http://news.google.de/news/search?aq=f&pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&q=ehec  


---------------------------------------------------------
Bericht 1:

Vanmiddag kwam in het nieuws dat in Duitsland doden vallen te betreuren van de bacterie EHEC (Enterohemorragische Escherichia coli). Dit ‘broertje’ van de ESBL-bacterie is een variant van de E.coli en kan in onvoldoende verhitte of rauwe groenten voorkomen en ook in vlees en rauwe melk. Niet zeker is wat de bron is van de besmetting van het eerste, 83-jarige slachtoffer en de tientallen mensen die in Noord-Duitsland in het ziekenhuis liggen na besmetting met de bacterie. Duitse media melden inmiddels een tweede en derde dodelijke slachtoffer (van 80 en 24 jaar oud). Weltonline heeft het verder over mogelijk meer dan 200 zieken, met bloedige diarree als verschijnsel.

Volgens informatie in de media komt besmetting meestal bij kinderen voor. We volgen het nieuws op de voet, hebben inmiddels contact met o.m. RIVM en nVWA, zullen meer informatie verzamelen en u daarvan op de hoogte stellen. Via onderstaande link treft u alvast een reeks (nieuws)berichten aan over dit item.

http://news.google.nl/news/story?pz=1&cf=all&ned=nl_nl&hl=nl&q=ehec&ncl=do7hQzrHceDU6nMxDfF7oxKN426HM&cf=all&scoring=d