FRUGI VENTA HOME
«  Terug naar homepage

Gepaste communicatie richting Duitsland

Vanuit de RASFF melding, gedaan door Duitsland, was er een connectie naar een Nederlands bedrijf. De nVWA heeft daar onderzoek uitgevoerd en op 27 mei werd aan het eind van de middag bekend dat Nederland niet betrokken is bij het EHEC drama in Duitsland. Uiteraard zijn de media direct geinformeerd.

De nVWA heeft een persbericht verstuurd. Het PT heeft direct contact gezocht met het ANP. In de Nederlandse media is dit bericht goed opgepakt. De Telegraaf had dit bericht echter gemist. Vanmorgen had de Telegraaf een spot op Sky Radio waarin gezegd werd: ‘Nederlandse komkommers ook besmet met EHEC’. Perswoordvoerder Geert Pinxterhuis heeft samen met de nVWA contact opgenomen met De Telegraaf. In overleg met de directeur van de Sky Radio Groep is de spot uit de lucht gehaald bij zowel Sky Radio als de Telegraaf. Afgesproken is dat er een actueel bericht op de site www.telegraaf.nl en dat het gehele weekend prominent blijft staan. Daarnaast bericht De Telegraaf hier maandag weer over, om dit recht te zetten.

In Duitsland is de situatie voor veel patienten nog steeds zeer zorgwekkend. De aandacht van de Duitse burger ligt bij de 276 mensen die ernstig ziek zijn en de inmiddels 9 doden. Om de rust terug te laten keren is het op dit moment belangrijk dat volstrekt duidelijk is waar de besmetting vandaan komt en wat de oorzaak is. Dit heeft nu de hoogste prioriteit bij alle betrokken Duitse en de Europese autoriteiten. Aangezien het aantal zieken nog toeneemt gaat het Duitse Robert Koch Instituut ervan uit dat er nog één of meerder besmettinghaarden actie zijn. De incubatietijd van besmetting tot het ziekworden is 10 dagen.

Er is vanuit komkommertelers en –handelaren, zeer begrijpelijk, veel vraag naar actie vanuit Nederland in de Duitse media om aan te geven dat Nederlandse komkommers veilig gegeten kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat 58% van de Duitsers geen rauwe groenten meer eten. Gezien de ernst van de situatie op dit moment is het niet gepast (en dus contraproductief) nu intensief te communiceren in Duitsland dat Nederlandse komkommers en andere groenten veilig te eten zijn. In overleg met ons Duitse persbureau hebben we gekozen voor gepaste communicatie. Dat is verspreid naar de Duitse media. Heeft u zelf contacten met Duitsland, dan kunt u de inhoud van dit persbericht daarvoor ook gebruiken. Het persbericht kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het crisisteam bij het Productschap Tuinbouw houdt nauw contact met CBL, FrugiVenta, DPA, LTO, en de ministeries van EL&I en VWS over de laatste stand van zaken. Daarnaast wordt veelvuldig overlegd met de nVWA over de berichtgeving, zodat de boodschap naar de Nederlandse én Duitse consument eenduidig is. Het team heeft gisteren veel vakpers, radio & TV (RTL4, NOS, SBS 6, Bussiness Nieuws Radio, Radio 1, Radio West, TV West) en schrijvende landelijke pers (Trouw, Volkskrant, Financieel Dagblad, Telegraaf) te woord gestaan en hen geinformeerd over de laatste stand van zaken. Het crisisteam volgt alle media (ook social media). Zodra er onjuiste berichten verschijnen zorgen we dat deze gerectificeerd of verwijderd worden.
Mocht u zelf benaderd worden door media voor een reactie, houdt u dan het volgende statement aan:
‘Voedselveiligheid en volksgezondheid hebben voor ons topprioriteit. Daarop is ons kwaliteitssysteem gebaseerd. Preventieve maatregelen om onder meer bacteriebesmetting te voorkomen zij standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering. Deze werkwijze is met certificatie van bedrijven geborgd. Alle onderzoeksresultaten bevestigen tot dusver ons vertrouwen in onze aanpak. U kunt onze komkommers gerust eten!”

Sectoraal onderzoek
Uit voorzorg heeft het PT, naast de onderzoeken van de nVWA opdracht gegeven om monsters te nemen bij voornamelijk handelshuizen verspreid over de sector, volgens een bepaald bemonsterschema. De monsters zijn genomen door geaccrediteerde monsternemers. Het protocol van de bemonstering is afgestemd met de nVWA. Producten waarvan monsters zijn genomen zijn onder andere sla, tomaten, paprika, komkommer. De 86 monsters zijn 27 mei naar het laboratorium van de nVWA gegaan. De eerste initiële uitslagen worden begin volgende week verwacht. Om sectoraal over zoveel mogelijk gegevens te beschikken verzoek wij u als u partijen heeft laten analyseren op E.coli of EHEC om uw analyseresultaten op te sturen naar gfportaal@tuinbouw.nl  

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Nicolette Quaedvlieg n.quaedvlieg@tuinbouw.nl of 06-41816887 bellen.

Laatste stand van zaken rond de EHEC Bacterie

(28-5-'11) Gisteren werd aan het eind van de middag bekend dat Nederland niet betrokken is bij het EHEC drama in Duitsland. Uiteraard zijn de media direct geinformeerd. De nVWA heeft een persbericht verstuurd. 

Het PT heeft direct contact gezocht met het ANP. In de Nederlandse media is dit bericht goed opgepakt. De Telegraaf had dit bericht echter gemist. Vanmorgen had de Telegraaf een spot op Sky Radio waarin gezegd werd: ‘Nederlandse komkommers ook besmet met EHEC’. Perswoordvoerder Geert Pinxterhuis heeft samen met de nVWA contact opgenomen met De Telegraaf. In overleg met de directeur van de Sky Radio Groep is de spot uit de lucht gehaald bij zowel Sky Radio als de Telegraaf. Afgesproken is dat er een actueel bericht op de site komt (staat er al: www.telegraaf.nl), dat het gehele weekend prominent blijft staan. Daarnaast bericht De Telegraaf hier maandag weer over, om dit recht te zetten.

In Duitsland is de situatie voor veel patienten nog steeds zeer zorgwekkend. De aandacht van de Duitse burger ligt bij de 276 mensen die ernstig ziek zijn en de inmiddels 7 doden.

Er is vanuit komkommertelers en –handelaren, zeer begrijpelijk, veel vraag naar actie vanuit Nederland in de Duitse media om aan te geven dat Nederlandse komkommers veilig gegeten kunnen worden. Gezien de ernst van de situatie op dit moment is het niet gepast (en dus contraproductief) nu intensief te communiceren in Duitsland dat Nederlandse komkommers veilig te eten zijn. In overleg met ons Duitse persbureau hebben we gekozen voor gepaste communicatie. Zie het persbericht in de bijlage, dat zojuist is verspreid naar de Duitse media. Heeft u zelf contacten met Duitsland, dan kunt u de inhoud van dit persbericht daarvoor ook gebruiken.

Om de rust terug te laten keren is het op dit moment belangrijk dat volstrekt duidelijk is waar de besmetting vandaan komt en wat de oorzaak is. Dit heeft nu de hoogste prioriteit bij de Europese autoriteiten.

Het crisisteam bij het Productschap Tuinbouw houdt nauw contact met CBL, FrugiVenta, DPA, LTO, en de ministeries van EL&I en VWS over de laatste stand van zaken. Daarnaast wordt veelvuldig overlegd met de nVWA over de berichtgeving, zodat de boodschap naar de Nederlandse én Duitse consument eenduidig is. Het team heeft gisteren veel vakpers, radio & TV (RTL4, NOS, SBS 6, Bussiness Nieuws Radio, Radio 1, Radio West, TV West) en schrijvende landelijke pers (Trouw, Volkskrant, Financieel Dagblad, Telegraaf) te woord gestaan en hen geinformeerd over de laatste stand van zaken. Vanmiddag staat Nico van Ruiten de NOS nog te woord over de laatste stand van zaken.

Het crisisteam volgt alle media (ook social media). Zodra er onjuiste berichten verschijnen zorgen we dat deze gerectificeerd of verwijderd worden. Als u onjuiste berichtgeving tegenkomt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Mocht u zelf benaderd worden door media voor een reactie, houdt u dan het volgende statement aan:

Voedselveiligheid en volksgezondheid hebben voor ons topprioriteit. Daarop is ons kwaliteitssysteem gebaseerd. Preventieve maatregelen om onder meer bacteriebesmetting te voorkomen zij standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering. Deze werkwijze is met certificatie van bedrijven geborgd. Alle onderzoeksresultaten bevestigen tot dusver ons vertrouwen in onze aanpak. U kunt onze komkommers gerust eten!”

Aanvullend kunt u natuurlijk uw eigen werkwijze toelichten.

Voor eerdere berichtgeving, zie het dossier EHEC op deze website.

downloaden van een bestand Ohne_Befund-280511[1].doc openen/downloaden...