FRUGI VENTA HOME  / LIDMAATSCHAP

Belangenbehartiging en voordeel

Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland) is uw brancheorganisatie.
Wij behartigen, in de meest brede zin van het woord, de handelsbelangen op het terrein van invoer, uitvoer en groothandel in verse groenten en fruit.
In 2013 is onze missie verbreed met de behartiging van de belangen van ondernemingen in de groenten- en fruitketen ter bevordering van de afzet en consumptie en het versterken van de keten als geheel (zie ook de brochure).

Centraal in onze dagelijkse werkzaamheden staat de bestrijding van elke vorm van handelsbelemmering, die voortvloeit uit Europese en nationale regelgeving.

Met 400 leden vertegenwoordigen wij 81% van de landelijke omzet in de groenten- en fruithandel. Hierdoor vormt Frugi Venta een effectieve en erkende gesprekspartner op strategisch en operationeel niveau.
Wij zitten bij nationale en Europese overheden aan tafel. Met de vakbonden is er overleg over de CAO Groothandel GF en de pensioenregeling van Bpf AVH. Overlegstructuren zijn er ook met Productschap Tuinbouw, KCB en NVWA (voorheen PD, VWA en AID). Door contacten met Freshfel Europe en buitenlandse zusterorganisaties beschikt Frugi Venta ook over een uitgebreid internationaal relatienetwerk.

Frugi Venta garandeert met de Comités, Commissie en werkgroepen een goede betrokkenheid bij de problemen van u, onze leden. U kunt bij ons terecht voor individueel advies met vragen op juridisch, sociaal, personeels- en bedrijfseconomisch gebied. Indien gewenst kunt u onze Strategienota 2012 - 2015 en ons jaarverslag aanvragen, waarin alle activiteiten van het Bestuur en de Comités uitvoerig zijn beschreven.

Directe voordelen:
• Digitale Nieuwsbrief van Frugi Venta / Frugi Flash (wekelijks)
• Informatie via onze website www.frugiventa.nl en door middel van op uw bedrijf afgestemde e-mails
• Korting op brandstof bij Esso, Tamoil, BP en Total (via tankpasjes, ook in het buitenland)
• Korting op elektriciteit en aardgas via collectieve inkoop bij Eneco
• Korting op verzekeringspremies:
  - kredietverzekering bij Coface Nederland BV
  - zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea (ZKA) en OHRA
  - schadeverzekering (o.a. transport) in samenwerking met Meeùs
  - arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ZKA
  - WGA-Eigen Risico verzekering bij ZKA
  - Verzuimverzekering bij ZKA
• Korting op nationale en internationale mobiele en vaste telefoonkosten, variërend van 15% tot en met 60% door een collectief contract met gerenommeerde telecom-aanbieders via Frugi Tel
• Mogelijkheid tot deelname aan ons verzuimsteunpunt ‘Remedium Agrarische Groothandel’. Remedium A.G. neemt de administratieve lasten en de begeleiding van de zieke werknemer over van de werkgever, zoals dit is voorgeschreven in ‘Wet Verbetering Poortwachter’
• Handleiding Nederlandse Verpakkingenbelasting/Afval Beheersbijdrage  in de groenten- en fruitsector
• Collectief contract met Landbell AG t.b.v. de Duitse Verpakkingsverordening
• Korting op kantoorbenodigdheden bij Staples Advantage.
• Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (voorjaar)
• Mogelijkheid om vergaderingen van Comités en Commissie bij te wonen
• Gratis abonnement op het magazine Chain

Mocht u nog vragen hebben, ons team van medewerkers is graag bereid deze te beantwoorden.