FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / MVO

Hoe crisisbestendig is uw bedrijf?

8 mei 2014 - Doet u al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die MVO op hun agenda hebben staan, innovatiever zijn, beter gemotiveerd en efficiënter werkend personeel hebben, langduriger relaties met hun klanten hebben en een betere concurrentiepositie bekleden.

Wist u dat de meeste bedrijven al aan duurzaamheid werken, maar zich dat lang niet altijd realiseren? Vindt u  het ook normaal om te besparen op energie, uw personeel bij zaken te betrekken, uw afval te scheiden, te laten zien waar uw grondstoffen vandaan komen, een goed initiatief in uw gemeente te sponsoren, of jongeren een opleidingsplek te bieden? Deze enquête is een mooie test om voor uzelf terug te zien hoe MVO u bent. Ook als u nog niet aan een MVO-beleid bent toegekomen.  MVO Nederland en Wageningen UR komen later in het voorjaar met de resultaten. Ook in onze branche  kunnen we dan laten zien hoe ver we met duurzaamheid op weg zijn. Doet u mee? Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. Desgewenst kunt u de resultaten tussentijds opslaan om uiterlijk 11 mei verder te gaan, dan sluit de enquête.

Laat u uw gegevens achter, dan maakt u kans op één van de drie boeken ‘Duurzame winst voor MKB’ of een plek in de workshop  ‘Geld verdienen met MVO’. De resultaten worden uiteraard anoniem verwerkt en uw ingevulde formulier wordt niet aan derden verstrekt.

Link naar het onderzoek: https://wur.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0dfchTUqfrKOkdf

Convenant Duurzame Handel

30 augustus 2013

Alle geïmporteerde AGF duurzaam per 2020, dat is kort gezegd de inhoud van het vorig jaar ondertekende convenant in het kader van het Initiatief Duurzame Handel. Retailers en verschillende Frugi Venta leden hebben daarvoor getekend. Inmiddels zijn de deelnemers hard bezig om de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen. Er is ruimte voor meer deelnemers.

Op de website van IDH en in onderstaand document vindt u basisinformatie. Het programmamanagement van IDH informeert u graag nader over de achtergrond en doelstelling.

Op 10 oktober 2013 organiseren IDH, MVO-Nederland en Frugi Venta een bijeenkomst over de praktische invulling in het bredere kader van verduurzaming binnen uw bedrijf en de hulp die daarbij beschikbaar is.

 

downloaden van een bestand The_Sustainable_Trade_Initiative.pdf openen/downloaden...

Lean and Green in Groenten en Fruit

Het programma Lean and Green stimuleert bedrijven in het nemen van maatregelen om haar CO2 uitstoot te reduceren. Veel toonaangevende bedrijven nemen al deel, ook vanuit de AGF sector.

Frugi Venta juicht verdere deelname toe. Overheden wegen deelname aan het programma positief mee in beoordeling van bedrijven op bv de Meerjaren Afspraken Energiebesparing en de milieuvergunning. Het programma gaat zich de komende jaren ook richten op deelnemers die de lat nog hoger willen leggen. Instappen op het huidige niveau kan nog slechts tot 1 oktober kostenloos. Het programma in de huidige opzet loopt echter snel vol, dus enige spoed is geboden.

downloaden van een bestand Wat_is_Lean_and_Green_27-5_1.pdf openen/downloaden...

IMVO jaarverslag draagt bij aan transparantie sector

Begin november 2011 verscheen het eerste sectorverslag over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de tuinbouw. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) ontving het uit handen van Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).

De SER verzocht het PT om transparantie op het gebied van MVO in de vorm van een IMVO sectorverslag. In dit jaarverslag schetst het PT een beeld van de prestaties op het gebied van MVO door een groot aantal initiatieven van de tuinbouw- en groensector uit 2010 te bundelen. 

Van Ardenne meent dat de tuinbouw tevreden kan zijn over de prestaties tot nu toe. “Maar dit is geen reden om achterover te leunen. Voor een toonaangevende, innovatieve sector moet MVO iets vanzelfsprekend zijn. Deze eerste versie van dit verslag gebruiken we als nulmeting”, aldus Van Ardenne.
De ondernemers in de tuinbouw zetten de afgelopen jaren grote stappen. Zo is er 90 procent minder milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen dan in 1998 en het energiegebruik in de glastuinbouw per eenheid product is met 52 procent gedaald ten opzichte van 1990. Daarnaast zorgt groen in de omgeving voor een aanzienlijke bijdrage aan een gezond leefklimaat.