FRUGI VENTA HOME
«  Terug naar homepage

Per 1 januari 2012: maximaal 3 arbeids-overeenkomsten voor bepaalde tijd

Op grond van artikel 6 lid 3b CAO was het mogelijk om werknemers (bij aanvang 4e arbeidsovereenkomst) jonger dan 27 jaar, 4 arbeids-overeenkomsten voor bepaalde tijd te geven in plaats van 3 (maximale duur totaal 36 maanden). Voor werknemers vanaf 27 jaar geldt dat zij maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen krijgen.

Deze verruimde bepaling was gebaseerd op een tijdelijke wettelijke maatregel ter bevordering van arbeidsparticipatie van jongeren, die kon worden verlengd tot 1 januari 2014. Minister Kamp heeft echter besloten dat deze maatregel op 31 december 2011 afloopt.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2012 géén 4e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer kan worden overeengekomen. Indien dit wel gebeurt, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Indien vóór 1 januari 2012 een 4e arbeidsovereenkomst is afgesloten met een werknemer (bij aanvang van de 4e arbeidsovereenkomst jonger dan 27 jaar), geldt dat er nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, dit gebeurt pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 36 maanden.