FRUGI VENTA HOME  / COMITÉS

Contact met leden via Comitees

Contact met leden en het stimuleren van contact tussen leden onderling is één van doelstellingen in het Beleidsplan 'Gezonde Handel' van Frugi Venta. Een belangrijke schakel daarin zijn de diverse Comitées.

In 2001 is Frugi Venta ontstaan uit drie verschillende organisaties die de belangen behartigden van importeurs, exporteurs en binnenlandse groothandelaren. Omdat de leden actief zijn in diverse takken van sport, heeft Frugi Venta een aantal Comitees opgericht. Deze komen, afhankelijk van de wensen van het bestuur een aantal maal per jaar bij elkaar.