FRUGI VENTA HOME  / DIENSTEN  / Zilveren Kruis Achmea

Extra aanvullend pakket Handel

4 december 2014

Zoals vorige week aangekondigd biedt ZKA speciaal voor medewerkers binnen de branche een aanvullend pakket.

Dit pakket 'Werknemers Aanvullende Verzekering Handel' omvat een arbeid gerelateerde health check, 6 extra behandelingen fysiotherapie, telefonische psychische hulpverlening (€300,-), leefstijltraining (€250,-) en € 30,- extra voor brillen en contactlenzen per drie jaar. Dit pakket WAV Handel ontvangen medewerkers gratis als ze een basisverzekering en een aanvullend pakket afsluiten.
 

downloaden van een bestand Pakket_WAV_Handel_mits_basisverzekering_en_aanvullend_pakket__ZKA.pdf openen/downloaden...

Nieuwe zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea


27 november 2014

De nieuwe premies voor de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea zijn bekend. Nieuw is dat ZKA speciaal voor medewerkers binnen de branche een aanvullend pakket aanbiedt.

Hierin zit extra fysiotherapie, psychische hulpverlening, leefstijltraining en korting op brillen en contactlenzen. Dit pakket ontvangen medewerkers gratis als ze een basisverzekering en een aanvullend pakket afsluiten.

Meer informatie
In onderstaande documenten vindt u nadere uitleg.

 

downloaden van een bestand Aanbieding_Zilveren_Kruis_Achmea_2015_-_Frugi_Venta.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand Premietabel_2015_Frugi_Venta.pdf openen/downloaden...

Zilveren Kruis Achmea / Maandpremies 2014

Kies bewust voor collectieve branchevoordelen via Zilveren Kruis
Wij hebben met Zilveren Kruis Achmea afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Hierdoor kunnen u en uw werknemers ook dit jaar weer profiteren van korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Kies bewust uw zorgverzekering
Steeds meer mensen kiezen er voor om minder te verzekeren. Zonder op de hoogte te zijn welke onverwachte kosten dat met zich mee brengt. Daarom gaat Zilveren Kruis u en uw medewerkers bijstaan met Raad & Daad. Zilveren Kruis adviseert over welke financiële risico’s mensen lopen en welke niet. Zo kiezen u en uw werknemers bewust de zorgverzekering die bij u en hen past.

De voordelen voor u als branchelid en werkgever:

 • Financieel voordeel bij het afsluiten van de collectieve zorgverzekering.
 • Branchekorting voor u als lid op de premie van de basisverzekering
 • Branchekorting op aanvullende verzekeringen waarin o.a. een gratis Health Check is opgenomen.
 • Optie om een arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat af te sluiten, waarin bijvoorbeeld geen uitsluiting van ziektes, geen inkomenstoets, continuïteit van uw onderneming en jaarlijks opzegbaar.
 • Een collectieve zorgverzekering kost u niets en is een goede aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden.

Voordelen voor uw werknemers:

 • Branchekorting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.
 • Eenvoudig declareren met de Zilveren Kruis app.
 • Zorgbemiddeling via de zorgbemiddelaars van Zilveren Kruis. Denk aan hulp bij de keuze van een ziekenhuis of behandelcentrum, het bemiddelen bij wachttijden en het regelen van een second opinion.
 • Veel zaken online regelen via Mijn Zilveren Kruis.
   

Meer informatie
Zilveren Kruis heeft haar premies bekendgemaakt. Wilt u ondersteuning om uw werknemers te informeren over alle voordelen of heeft u aanvullende vragen? Belt u dan met Zilveren Kruis op (071) 364 19 55. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur. Of kijk op www.zilverenkruis.nl/frugiventa.

downloaden van een bestand ZKA-Maandpremies_2014.pdf openen/downloaden...

Premie van de 'Beter Af Selectief' bekend

14 november 2014

Zilveren Kruis Achmea heeft bekend gemaakt dat: de premie voor de 'Beter Af Selectief' verzekering voor 2014 is verlaagd naar € 87,50 per maand, een daling van ruim 16%. Dit is nog zonder collectiviteitskorting. Dit is mogelijk omdat er voor 2014 selectieve afspraken zijn gemaakt met een aantal ziekenhuizen en andere zorgpartners.

Alle werknemers met een  zorgverzekering van Zilveren Kruis ontvangen in november hun nieuwe premie en polisblad voor 2014. Daarbij ontvangen zij uitgebreide informatie over hun zorgverzekering voor komend jaar.

 

Premie Zilveren Kruis daalt € 100 in 2014

31 oktober 2013

Zilveren Kruis Achmea heeft gemeld dat de premie van de basisverzekering met bijna € 100,- daalt. De bruto premies van de basisverzekering en aanvullende verzekering voor 2014 zijn vastgesteld. De verlaging is mogelijk dankzij scherpe afspraken met zorgaanbieders en een verlaging van medicijnprijzen.

De Bruto premie voor de Beter Af Polis daalt ruim 7,5% naar € 99,95 per maand. (€ 109,95 voor de Beter Af Exclusief Polis. De aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 2%.

 
 

Collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis

November 2012 - Zilveren Kruis Achmea heeft de zorgverzekeringspremie voor 2013 bekend gemaakt. De leden van Frugi Venta en hun werknemers kunnen ook aankomend jaar weer gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis Achmea, waardoor ze tot 10% korting kunnen krijgen. Het totale premieoverzicht vindt u in onderstaande bijlage.

Meer informatie
Wilt u ondersteuning om uw werknemers te informeren over alle voordelen of heeft u aanvullende vragen? Belt u Zilveren Kruis dan op (071) 364 19 20 of kijk op www.zk.nl/frugiventa
 

downloaden van een bestand Premietabel_ZKA_2013_met_korting.pdf openen/downloaden...

Zilveren Kruis Zorgverzekeringspremie 2012

November 2011 - Zilveren Kruis heeft de zorgverzekeringspremie 2012 bekend gemaakt. Net als ieder jaar is dit een belangrijk moment doordat consumenten zich in de komende periode weer kunnen oriënteren op hun zorgverzekering.

Uit de eerste concurrentievergelijkingen blijkt dat Zilveren Kruis niet alleen een uitstekende zorgverzekering aanbiedt, maar in combinatie met de collectieve korting via Frugi Venta ook nog eens één van de laagste premies in Nederland heeft. Een basisverzekering heeft u al vanaf € 96,43.

Verzekeraar
Premie per maand
Zilveren Kruis
€ 96,43
DSW
€ 102,50
VGZ
€ 108,25
Univé
€ 108,25
Zorg en Zekerheid
€ 108,45
De Amersfoortse
€ 111,00

Nog geen collectieve regeling?
Wilt u als bedrijf ook gebruikmaken van het branchecollectief? Het enige dat u hoeft te doen is een collectiviteitnummer aanvragen bij Zilveren Kruis. Met dit nummer kunnen u en uw medewerkers zich eenvoudig aanmelden. Het aanvragen van het collectiviteitnummer verplicht u overigens tot niets, er is geen minimale deelnameverplichting en u kunt op ieder moment het nummer weer sluiten. 

Voor meer informatie en het aanvragen van het collectiviteitnummer verwijzen wij u graag naar www.zk.nl/frugiventa of telefonisch met een van de adviseurs van Zilveren Kruis Achmea op telefoon (071) 36 41 920.

downloaden van een bestand Zilveren_Kruis_Premietabel_2012.pdf openen/downloaden...

Wordt u WGA eigenrisicodrager?

Er is volop beweging op het gebied van Sociale Zekerheid. Vooral rond de WGA is veel te doen. Dit raakt alle werkgevers in Nederland, dus ook u als lid van Frugi Venta.

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, hebben na twee jaar loondoorbetaling recht op een WGA-uitkering. Dat is geregeld in de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hiervoor betalen werkgevers premie aan de Belastingdienst. De premie is voor een deel gedifferentieerd. Dat houdt in dat een bedrijf meer betaalt naarmate het meer arbeidsongeschikte medewerkers in dienst heeft (gehad). Met één of twee arbeidsongeschikte medewerkers zit u al snel aan de maximale premie.

Beschikking
Onlangs heeft u de beschikking van het UWV ontvangen voor uw WGA-premie voor 2011. Grote kans dat deze weer is gestegen. Frugi Venta heeft een raamovereenkomst afgesloten met Zilveren Kruis Achmea voor de WGA-Uitstapverzekering. Dit heeft voor u als voordeel dat Zilveren Kruis u kan helpen met het maken van de juiste keuze: nu uitstappen of toch nog verzekerd blijven bij het UWV. U ontdekt of het ook voor úw bedrijf nu de juiste tijd is om uit te stappen bij het UWV.

Voor eigen risicodragers
Bent u al eigenrisicodrager en heeft u een WGA-Uitstapverzekering bij een andere verzekeraar? Ook dan kan het gunstig zijn om over te stappen naar Zilveren Kruis.

Uw voordeel
• Een scherpe branchepremie die in veel gevallen goedkoper is dan het UWV
• De zekerheid van een vaste premie gedurende 3 of 5 jaar
• Re-integratieadvies
• Geadviseerde interventies vergoed
• Uitloop meeverzekerd 

Totaal aanbod
Naast de WGA-Uitstapverzekering kunt u als lid van Frugi Venta profiteren van voordeel op andere producten en diensten van Zilveren Kruis. Als werkgever kunt u gebruikmaken van het Verzuimsteunpunt Remedium Agrarische Groothandel (RAG). Dit is een stichting die u veel werk uit handen kan nemen. Ziekmeldingen verlopen via een digitaal meldpunt. Vervolgens wordt de dienstverlening rondom verzuim en re/integratie voor u en uw medewerkers geregeld.
Meer informatie: www.zilverenkruis.nl/bedrijven.

Aanmelden RAG Verzuimsteunpunt: (070) 413 10 68.

Vrijblijvend advies
Bent u geïnteresseerd in de WGA-Uitstapverzekering of wilt u weten wat Zilveren Kruis voor uw bedrijf kan betekenen? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl/bedrijven of neem contact op met adviseur Willem Schonenberg van Zilveren Kruis, telefoonnummer 06 23 93 78 47.