FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Kwaliteit

Update: Aangeven Variëteiten in CLIENT Export

Februari 2014

Per 26 februari a.s. wordt een aantal onjuiste aanduidingen van variëteiten groente en fruit in CLIENT Export (CLE) aangepast of verwijderd. Alle toegestane aanduidingen van variëteiten worden toegevoegd.

De lijst met wijzigingen in de variëteiten Groenten en Fruit in CLE die op 14 januari is gepubliceerd, is op een aantal punten aangepast. Op basis van reacties uit het bedrijfs-leven, naar aanleiding van de eerdere berichtgeving en controles van documenten door het KCB, zijn nog 8 variëteiten aan de lijst toegevoegd, blijft 1 variëteit toch bestaan en worden 2 variëteiten alsnog verwijderd.

Er is een nieuwe versie van het Excelbestand beschikbaar (secretariaat Frugi Venta) waarin de laatste wijzigingen verwerkt zijn (deze worden op het eerste tabblad toegelicht en zijn in blauw gemarkeerd op de overige tabbladen). Zoals in het eerdere bericht gemeld, wordt de nieuwe lijst per 26 februari actief in CLE. Voor bedrijven die handmatig via de webapplicatie inspectie-aanvragen in CLE doen, heeft de update geen gevolgen.

Bedrijven die werken met een berichtenboek, een geautomatiseerde koppeling tussen de eigen systemen en CLE, dienen de laatste wijzigingen in het eigen berichtenboek over te nemen zodat de geautomatiseerde koppeling goed blijft werken.

Als u nog vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Product- en Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl of telefoon 070-3088000).

KCB start monitoring

21 maart 2013

Het KCB is, in opdracht van de NVWA, recent gestart met het uitvoeren van een monitoring van producten die bij import niet certificaat- en inspectieplichtig zijn. Het doel is inzicht te verkrijgen in de fytosanitaire status van deze producten.

Frugi Venta vindt het van groot belang vroegtijdig zicht te krijgen op mogelijke fytosanitaire risico’s, zodat eventueel maatregelen genomen kunnen worden ter bescherming van de Nederlandse teelt en handelspositie. De monitoring zal zich in eerste instantie met name richten op producten (o.a. paprika’s en pepers) uit landen in Midden Amerika, gezien de problematiek met de snuitkever afgelopen jaar.

De inspecties worden grotendeels uitgevoerd aansluitend op de reguliere importinspecties, de kosten zijn voor rekening van de NVWA. Meer informatie vindt u in onderstaande bijlage.
 

downloaden van een bestand Handout_NVWA.pdf openen/downloaden...

Nieuwe interpretatie handelsnorm citrus

Januari 2013

De eisen waaraan producten moeten voldoen liggen vast in de handelsnormen van de UNECE en de EU. Om de handelsnormen eenduidig uit te leggen worden interpretaties geschreven. Inspectie-instellingen van de E.U.-lidstaten, zoals het KCB, volgen deze interpretaties bij het uitvoeren van de controles.

In de interpretatiebrochure voor citrus zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere interpretaties.

In bijgaande brief van het KCB vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
 

downloaden van een bestand Brief_interpretatiebrochure_citrus_def.pdf openen/downloaden...

Reduced Checks - inspectiepercentages per 1-1-2013

In Brussel zijn de inspectiepercentages fytocontroles per 1 januari 2013 vastgesteld. Het % wordt vastgesteld op basis van het aantal intercepties en het feit dat tenminste 200 zendingen per jaar geïnspecteerd moeten worden.

Momordica uit Suriname gaat omlaag. Malus uit China, VS en Brazilië, passievrucht uit Zimbabwe, prunus uit Argentinië en VS, peren uit China gaan omhoog. Citrus uit Honduras wordt uit het systeem gehaald. Zie onderstaand het complete overzicht.
 

KCB in 2013 over op CLIENT Export

CLIENT Export wordt vanaf 1 februari 2013 de standaardwerkwijze voor de groenten en fruit sector bij aanvragen exportdocumenten/inspecties.

Vanaf 14 februari 2011 is het voor exporteurs van groenten en fruit mogelijk om via het programma CLIENT Export, een initiatief van de NVWA, inspecties en exportdocumenten aan te vragen. Naast CLIENT Export is het mogelijk om via de fax de aanvragen in te dienen.

De ervaringen met het programma CLIENT Export zijn inmiddels zo positief, dat het KCB, in samenspraak met Frugi Venta heeft besloten vanaf 1 februari 2013 CLIENT Export in de groenten en fruit sector als de standaardwerkwijze te hanteren. Dit betekent dat het KCB vanaf deze datum CLIENT Export gaat gebruiken voor het afhandelen van alle inspectie- / certificaataanvragen van groenten, fruit en consumptieaardappelen bij export. 

Bedrijven die nog niet via CLIENT Export werken ontvangen op 18 juni 2012 een brief van het KCB met deze informatie en een instructie voor het aanmelden bij CLIENT Export. Op de website van het KCB is hier ook uitgebreide informatie over te vinden onder de kop Export/aanvraag inspectie.
 

downloaden van een bestand Brief_KCB_CLIENT_EXPORT_GF.pdf openen/downloaden...

Herziening inspectiepercentages KCB bij import vanaf 1 juni 2012

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) wijzigt per 1 juni 2012 de inspectie-percentages bij import voor een aantal producten, waarvoor EU handels-normen gelden. Aan de hand van de inspectiegegevens over 2011 is de risicoanalyse herzien en zijn sommige inspectiepercentages verhoogd en andere juist verlaagd.

Het KCB heeft op basis van de EU Verordening (EG) nr. 543/2011 tot taak toezicht uit te oefenen op de naleving van de kwaliteitsvoorschriften voor verse groenten en fruit. Hiervoor voert het KCB controles uit bij import, export en op de interne (Nederlandse) markt. De importcontroles worden uitgevoerd op basis van een risicoanalyse. De uitkomst van de risicoanalyse is bepalend voor de vraag welke producten en welke landen van herkomst geïnspecteerd worden door het KCB.

De inspectiepercentages bij import worden vastgesteld volgens een bepaalde systematiek. Er worden 7 tredes in de inspectiepercentages gehanteerd: 5, 10, 20, 40, 60, 80 en 100%. En er wordt gekeken naar het aantal uitgevoerde inspecties en het percentage afkeuringen in een bepaalde periode. Op basis daarvan gaat het inspectiepercentage één of twee trede(s) omhoog of omlaag.

Een uitgebreide beschrijving van de “Systematiek jaarlijkse herziening inspectie-percentages” kunt u vinden op de website van het KCB (www.kcb.nl) onder Import --> Inspectiepercentages --> Kwaliteit.
Hier vindt u tevens de lijst met inspectieplichtige producten en de “inspectiepercentages import GF” die per 1 juni 2012 gelden.

Voor vragen over de dynamiek bij importcontroles kunt u contact opnemen met de Afdeling Producten Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl of telefoon 070-3088000).