FRUGI VENTA HOME  / DIENSTEN  / Verzuimsteunpunt Remedium

Remedium helpt bij ziekte medewerkers


Augustus 2014

Frugi Venta is initiatiefnemer van Remedium Agrarische Groothandel, een aparte stichting, die werkgevers veel werk uit handen neemt bijvoorbeeld in geval van ziekte. Ziekmeldingen verlopen via een digitaal meldpunt, de dienstverlening rondom verzuim en re-integratie worden vervolgens voor u geregeld. 

Eén van uw medewerkers wordt ziek, samen zoeken we naar de beste oplossing!

Remedium Agrarische Groothandel biedt de werkgever een professionele verzuimbegeleiding van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren. De dienstverlening is 'Poortwachterproof'. Via de helpdesk kan dagelijks de casemanager of een arbeidskundige worden geraadpleegd. Ook is aansluiting bij de Arbodienst met beschikbaarheid van een bedrijfsarts inbegrepen.

Het verzuimsteunpunt RAG regelt samen met u de verzuimbegeleiding en werkt hierbij nauw samen met verschillende arbodiensten: ArboVitale, Arboned of MaetisArdyn. U kiest zelf uw arbodienstverlener. Bij elke arbodienstverlener heeft u keuze uit twee pakketten: het basispakket en het WVP pakket. Als u de Beter Af Stoploss of een WIA-verzekering heeft, kunt u alleen kiezen voor het WVP arbocontract van ArboVitale, met een eigenrisicoperiode van 4 weken.
Meer informatie over tarieven en de diverse aanbieders kunt u downloaden evenals het verzuimprotocol voor medewerkers.

Nadere informatie
Meer algemene informatie over het RAG verzuimsteunpunt kunt u vinden in de brochure.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frugiventa, Suzan van Kuppeveld.

Bent u nog geen deelnemer aan Remedium Agrarische Groothandel en wilt u daar verandering in brengen? Vul dan het aanmeldformulier in.
 

downloaden van een bestand Verzuimsteunpunt_RAG_2014.pdf openen/downloaden...