Basis voor communicatiestrategie stap dichterbij

Dinsdag 7 mei jl. kwam het Comité Voeding & Gezondheid bij elkaar voor de afsluitende bijeenkomst met reclamebureau FHV BBDO. Op basis van de input uit eerdere bijeenkomsten, presenteerden zij hun definitieve ideeën voor een communicatiestrategie ter bevordering van de afzet en consumptie van groenten en fruit.
 

In het concept staat het idee ‘het makkelijker maken van het eten van groenten en fruit’ centraal. Focus ligt op het vergroten van aanschaf- en bereidingsgemak. Maar ook het inspireren en informeren van de consument vormt een belangrijk onderdeel. De aanwezige leden zien de noodzaak van een campagne die door de sector wordt gedragen en waren enthousiast over de basis! De komende tijd zullen zij het concept kritisch bekijken en verder uitwerken. Binnenkort zullen wij u hier verder over informeren.

Wilt u nu alvast meer informatie over het Comité Voeding & Gezondheid of heeft u vragen. Neem dan contact op met Marjolein Okkinga via okkinga@groentenfruithuis.nl.

Eten moet vooral gezellig zijn


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Frugi Venta, DPA en N&S, gehouden op 9 januari jl. in Rotterdam, hield Monique L'Hoir, senior onderzoeker Child Health bij TNO, een vlammend betoog over kinderen, hun eet- en leefgewoonten in relatie tot hun gezondheid.

Zij sprak daarbij haar zorg uit over het groeiend aantal kinderen met overgewicht en de valkuilen van iedere ouder in zijn goede bedoelingen om hun kind vooral vooral groente te laten eten. Daarbij citeerde ze een professor die in 1959 al memoreerde dat men kinderen niet moet dwingen bepaalde producten te eten. Ook belonen met zoete toetjes als de groenten worden opgegeten is uit den boze.

De vele wetenswaardigheden die Monique L'Hoir presenteerde zijn samengevat in onderstaande presentatie.

downloaden van een bestand Presentatie_Monique_L'Hoir.pdf openen/downloaden...

Resultaten Denktank voor leden Tweede Kamer

Januari 2014

Tijdens de Grüne Woche in Berlijn hebben Gert Mulder en Kees Wantenaar, respectievelijk directeur en voorzitter van het GroentenFruit Huis een delegatie van de Tweede Kamer en de regering op de hoogte gebracht van het feit dat DPA en Frugi Venta sinds 1 januari 2014 samenwerken in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie: het GroentenFruit Huis.

Het GroentenFruit Huis richt zich op vier thema’s: Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid, Marktaangelegenheden & statistiek en Logistiek & ICT. De Kamerleden namen met interesse kennis van deze ontwikkeling.

“Als GroentenFruit Huis zien we het als onze taak om de maatschappelijke discussie met onze bondgenoten aan te jagen “, aldus Gert Mulder in een korte toelichting bij de overhandiging van het rapport van de Denktank: ‘Groente en fruit zijn de oplossing voor een gezonde consument’. Resultaten van de Denktank Fresh Initiative.
 

downloaden van een bestand Fresh-Initiative-Kaartenboek.pdf openen/downloaden...

Denktank: Nederland moet gezonder

Rotterdam, 9 januari 2014

“Nederland moet beter gaan samenwerken om een gezonder land te realiseren”. Met deze oproep vat Frugi Venta directeur Gert Mulder de uitkomsten van de Denktank Fresh Initiative samen. Primaire sector, fabrikanten, retail en cateraars, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, beleidsmakers, milieubewegingen en onderwijs moeten hun krachten bundelen om een geïntegreerde aanpak te introduceren die Nederlanders stimuleert meer groente en fruit te eten. De onafhankelijke denktank is een initiatief van Frugi Venta - de vereniging van afzetorganisaties in groenten en fruit - ondersteund door ABN AMRO en Productschap Tuinbouw en begeleid door De Argumentenfabriek. De alliantie overhandigt vandaag het kaartenboek ‘Groente en fruit zijn de oplossing voor een gezonde consument’ met aanbevelingen aan vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, TNO en het GroentenFruit Huis.

De consument eet al jaren te weinig groente. Hoewel een gezonde leefstijl van vezelrijk eten steeds meer aandacht krijgt van een groep voorlopers, zijn er maar weinig Nederlanders die de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente en fruit eten. Terwijl een grotere consumptie van groente en fruit bijdraagt aan een gezonde en duurzame maatschappij. Het gepresenteerde kaartenboek is het resultaat van een analyse van deskundigen om een antwoord te vinden op de vraag waarom en hoe de consumptie van groente en fruit maatschappelijk breed bevorderd kan worden. Het kaartenboek geeft een overzicht van relevante trends en factoren rondom groente- en fruitconsumptie, de visie van de denktank hierop en welke acties verschillende spelers kunnen ondernemen om deze missie te verwezenlijken.

Gezamenlijk beleid ontbreekt
Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van groente. De sector beschikt over veel kennis en innovatiekracht om de consument aan te zetten tot het eten van meer fruit en groente. Door haar uitgebreide ervaring kan de Nederlandse groente- en fruitsector efficiënt, duurzaam, smaakvol en vers produceren en snel distribueren: ‘van plant tot klant’. Tot nu toe is de sector echter te weinig consumentgericht. Het ontbreekt de sector aan de mogelijkheid om gezamenlijk sturingskracht en promotie richting afnemers en eindconsument te ontwikkelen. Dit leidt tot anonimiteit en verkeerde prijsprikkels voor groente- en fruitproducenten. Om een goed product voor een goede prijs te bieden aan de consument moet de sector gezamenlijk opereren. Retailer en keten hebben elkaar hierbij nodig. Een goede samenwerking tussen deze partijen leidt tot een win-winsituatie voor keten, afnemer en eindconsument.

Tijd voor nieuwe normen en collectieve actie
Consumenten meer groente en fruit laten eten kunnen we bereiken door het beïnvloeden van de huidige normen in het Nederlandse consumptiepatroon: meer flora en minder fauna. Dit vraagt niet alleen om samenwerking binnen de voedselketen maar ook om regie, coördinatie en afstemming tussen andere spelers, zoals gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, horeca, zorgverzekeraars en werkgevers. Door te opereren vanuit een gedeeld (economisch) belang kunnen al deze spelers Nederlanders informeren en aansporen om gezonder te eten en op termijn de kosten voor gezondheidszorg te reduceren. De missie van de denktank luidt: ‘Nederlanders eten vanzelfsprekend – en met plezier – meer groente en fruit’. Binnen de denktank zijn partijen bij elkaar gekomen die een bijdrage willen leveren aan het realiseren van deze missie. Door samen te werken, kennis te delen, te innoveren en de consument via verschillende verkoopkanalen te verleiden tot het consumeren van meer groente en fruit.