FRUGI VENTA HOME

Disclaimer

Deze website van Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland) bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Frugi Venta geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Frugi Venta aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Overname / links
Overname van informatie van deze website is toegestaan met correcte bronvermeldingen, na persoonlijk overleg: T (070) 33 55 010. Graag uw ‘links’ alleen naar de homepage: http://www.frugiventa.nl/

Ontwikkeling en ontwerp
Tol Produkties/Ritense

Fotografie
De meeste foto's op deze website zijn uit eigen archief. Enkele beelden zijn afkomstig uit de beeldbank van het GroentenFruit Bureau