FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Branche RI&E

Branche RI&E AGF Groothandel

Op basis van de Arbo-wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. In opdracht van o.a. Frugi Venta heeft het AGF Groothandelsfonds een actuele branche RI&E laten ontwikkelen.

Deze RI&E AGF Groothandel is digitaal beschikbaar en wordt aan leden van het AGF Groothandelsfonds kosteloos aangeboden.

In het voorjaar van 2007 hebben gerichte controles van de Arbeidsinspectie plaats gevonden in de bedrijfstak Groothandel Aardappelen, Groenten en Fruit. Deze controles hebben zich met name gericht op 3 aspecten: arbeidsbelasting (o.a. tillen, duwen en trekken), algemene veiligheid (o.a. intern transport waaronder heftrucks) en chemische veiligheid. Indien tijdens de inspectie een overtreding wordt geconstateerd, zal de Arbeidsinspectie vragen naar uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie?
Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen. De RI&E is een middel om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor de kans op bedrijfsongevallen en beroepsziekten verminderd wordt. Door toepassing van de RI&E AGF Groothandel wordt aan deze wettelijke eisen voldaan.

Wat zijn de voordelen van de branche RI&E AGF Groothandel?
De digitale branche RI&E AGF Groothandel is tot stand gekomen in overleg tussen de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche, te weten Frugi Venta, NAO, CNV Dienstenbond, FNV Dienstenbond en RMU. Partijen zijn hierbij terzijde gestaan door Arbode BV, leverancier van arboproducten waaronder toetsing en advisering van RI&E's. 

Omdat alle partijen akkoord zijn met de RI&E AGF Groothandel is deze RI&E opgenomen in de CAO AGF Groothandel (artikel 31). Bedrijven met 25 werknemers of minder, die gebruik maken van de branche RI&E zijn niet langer verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of een Arbodienst.

De branche RI&E AGF richt zich zowel op grote als kleine bedrijven en kan zowel op bedrijfsniveau als, bij grotere bedrijven, op vestigings- en/of afdelingsniveau worden toegepast. Doordat de RI&E AGF een internetapplicatie is hoeft er geen software te worden geïnstalleerd en beschikken werkgevers over de laatste versie van het instrument. Een internetverbinding en een e-mailadres is het enige wat nodig is.

Hoe kunt u de RI&E AGF gebruiken?
Om gebruik te kunnen maken van de RI&E AGF heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.humatix.nl/rie/start/agf/aanvragen.html
Met deze gegevens kunt u de RI&E AGF starten op www.humatix.nl/rie/start/agf

Wat kost dat?
Bedrijven die zijn aangesloten bij het AGF Groothandelsfonds kunnen  tot eind 2014 gratis gebruikmaken van de branche RI&E. Bedrijven die niet vallen onder de verplichte werkingssfeer van het AGF Groothandelsfonds betalen € 250,- .

Eind 2014 zal een besluit worden genomen over de kosten van het gebruik van de RI&E in 2015.

Meer informatie: Inge Ribbens, 070 33 55 010 of info@frugiventa.nl