FRUGI VENTA HOME  / LIDMAATSCHAP  / Contributie

Contributie

De contributie 2013 en 2014 voor Frugi Venta lidmaatschap is door de leden op de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2013 vastgesteld.
De basis voor de berekening van de contributie 2014 is uw behaalde omzet over 2012.

Voor de tussenhandelaren met inkomsten op basis van provisie wordt de omzet berekend door de provisie inkomsten met een factor 20 te vermenigvuldigen (provisie x 20 = omzet).
 

De collectieve bijdrage houdt verband met de opheffing van het Productschap Tuinbouw en HBAG groenten en fruit in 2014. Met deze bijdrage kan een aantal onmisbare activiteiten op het gebied van voedselveiligheid, voeding en gezondheid, sectorstatistiek en het afbreken van handelsbelemmeringen wordt voortgezet.

Deze activiteiten worden gezamenlijk gefinancierd met andere organisaties zoals DPA, NFO en de Nederlandse of EU-overheid.

Uw bijdrage wordt door deze cofinanciering verdubbeld of bij enkele projecten verdrievoudigd.

Voor handelsconglomeraten met een hoofdvestiging en een aantal dochter- of zusterondernemingen geldt een kortingsregeling, die ook van toepassing is verklaard op de verplichte collectieve bijdrage.

De regeling houdt in, dat de dochter- of zustermaatschappij(en) 38% reductie krijgen op de contributie en de collectieve bijdrage in hun omzetgroep onder de voorwaarde dat:
  • De hoofdvestiging 8% méér contributie en 8% méér collectieve bijdrage betaalt dan de hierboven vermelde bedragen in haar omzetgroep.
  • Alle dochter- c.q. zustermaatschappijen waarbij sprake is van een participatie van meer dan 50% lid zijn/worden van Frugi Venta.
Korting op de HBAG-heffing

In 2014 hebben alle leden van Frugi Venta nog recht op een 50% reductie op de algemene heffing van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG), Commissie groenten en fruit.

In 2015 wordt er door het HBAG geen heffing meer opgelegd.


Begunstigers
Begunstigers betalen € 835 per jaar.

De contributies en het begunstigerstarief worden belast met 21% BTW.
Omzetgroep x miljoen € Contributie 2014 Collectieve bijdrage
0 - 0,3 € 1.060 0
0,3 - 0,5 € 1.060 € 75
0,5 - 2,5 € 1.510 € 145
2,5 - 5,0 € 2.135 € 225
5,0 - 7,5 € 2.485 € 325
7,5 - 10 € 3.555 € 420
10 - 15 € 3.920 € 650
15 - 25 € 4.270 € 1.055
25 - 50 € 5.805 € 2.195
50 - 75 € 7.355 € 3.620
75 - 100 € 8.890 € 5.485
100 - 150 € 9.715 € 8.770
150 - 250 € 10.550 € 12.065
meer dan 250 € 11.380 € 16.460