FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Microbiologie

Microbiologische risico's voedingstuinbouw

8 mei 2014

Op initiatief van Frugi venta is in 2013 een onderzoeksprogramma gestart om de microbiologische risico’s (bacteriën, schimmels, etc.) op verse, onbewerkte groenten en fruit in beeld te brengen. 

In dit project wordt in kaart gebracht op welke manier de Nederlandse productieketen microbiële besmettingsrisico’s loopt, welke beheersmaatregelen deze risico’s kunnen elimineren en hoe samenwerking tussen telers, verpakkers, handelaren en andere partijen de verspreiding van een eventuele uitbraak kan tegengaan.

De basis is een  risicobeoordeling van de keten en preventie door middel van kennis en het correct toepassen van beheersmaatregelen. Daarbij is bewustwording van een mogelijk besmettingsrisico een eerste belangrijke stap. Er zijn 8 factsheets ontwikkeld om de kennis van microbiologie te vergroten. Er  wordt uitgelegd wat een ziekteverwekker is en in de andere factsheets wordt ingegaan op de verschillende besmettingsroutes. Hoe kunnen de humane ziekteverwekkers op de producten terecht komen? Dit zijn  bodem en mest, (irrigatie)water, productieomgeving  maar ook dieren en mensen.  Voor de verschillende routes worden beheersmaatregelen benoemd.

 

downloaden van een bestand GFH_Factsheets_microbiologie.pdf openen/downloaden...