Voeding & Gezondheid

Het GroentenFruit Huis wil de consumptie van groente en fruit stimuleren.  Onder andere door de maatschappelijke discussie met  bondgenoten aan te jagen. Goed voorbeeld hiervan is de onafhankelijke Denktank Fresh Initiative. Een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van zorgverzekeraars tot NGO’s en van onderwijs tot retail, heeft nagedacht over acties die kunnen bijdragen aan een hogere groente- en fruit consumptie. Wageningen Universiteit heeft eveneens kansen in kaart gebracht. Volgende stap is het vormen van allianties waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap nauw samenwerken en kansrijke projecten opstarten.

Meer informatie: Anne Marie Borgdorff of Marjolein Okkinga
 

OVERZICHT PILOTS PPS

17 juli 2014 - Half juni is er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het Publiek Private Samenwerking (PPS)-project ‘Meer groenten en fruit voor iedereen’. Hieronder vind u een overzicht van de pilots die in het kader van deze PPS nog dit jaar uitgevoerd gaan worden. De kick-offs voor de diverse pilots zullen in de komende weken plaats gaan vinden. Betrokken bedrijven ontvangen een uitnodiging voor de kick-off waarvoor zij zich als geïnteresseerden hebben gemeld.

Pilot 1: Veggie-snack-time (KDV)
Het creëren van een extra groente-eetmoment voor jonge kinderen door het aanbieden van groente op het kinderdagverblijf rond 4 uur ’s middags. Hierbij zijn verschillende strategieën denkbaar, zoals interactief voorlezen, meehelpen met de bereiding, belonen etc.

Pilot 2: Canteen change (middelbare school)
Een gezonde(re) kantine voor scholieren door te spelen met het productaanbod en de plaatsing van het product. Uiteindelijk moet het leiden tot een optimalisatie van aanbod, locatie en aankoopmoment.              

Pilot 3: Rolmodellen (middelbare school)
Door kinderen benoemde “populaire” kinderen in de klas worden getraind in communicatie over gezond gedrag (hier vooral het eten van groenten en fruit op school). Zij geven daarbij het goede voorbeeld. De vraag is of op deze manier het eten van groenten en fruit populair gemaakt kan worden.

Pilot 4: Pump up the volume (thuissituatie)
De aanbevolen groente op maaltijdverpakkingen ligt structureel te laag. Hoe kunnen verhoudingen gewijzigd worden zonder dat dit ten koste gaat van smaak en eetbereidheid.

Pilot 5: Menu-engineering (horeca)
Er wordt te weinig groente geserveerd in restaurants. In de pilot zal onderzocht en getest worden hoe de verhouding op het bord aangepast kan worden zonder dat dit ten koste gaat van andere zaken.

Pilot 6: Pimp the recipe (thuiskoker)
Doel is om de groenteconsumptie te verhogen in de dagelijkse recepten. Dit kan door het aanpassen van persoonlijke en populaire recepten. Er zal hierbij gekeken worden naar de ontwikkeling van een app die bestaande recepten eenvoudig aan kan passen met meer groente.

Pilot 7: Break Point (werkend Nederland)
Het aanbieden van groente en fruitsnacks tijdens vergaderingen en het beschikbaar stellen van groente- en fruitproducten buiten reguliere lunchtijden.

Pilot 8: Communicatiestrategie (sector)
Het effect van een collectieve communicatiestrategie op de gedragsverandering en consumptie van groenten en fruit. In de pilot zal de uiting van het concept getoetst worden en tevens de uitwerking van het concept in de praktijk.

Meer informatie: Anne Marie Borgdorff