Marktaangelegenheden & Statistiek

Marktkennis over groente en fruit levert concurrentievoordeel op. Het GroentenFruit Huis is het groente en fruit-kenniscentrum voor informatie op het gebied van productie, handel, retail en consument.

Sectorstatistieken, marktinformatie en expertkennis worden verzameld en ontsloten met als doel de groente- en fruitsector te versterken en de positie van bedrijven te verbeteren. Sectorstatistieken zijn eveneens van groot belang om richting overheid en overige stakeholders de importantie van onze sector te kunnen onderschrijven. De leden van het GroentenFruit Huis mogen rekenen op marktinformatie die hen verder kan helpen een voorsprongpositie te behouden of verkrijgen.
Het GroentenFruit Huis levert een actieve bijdrage aan marktverbreding, het oplossen van handelsbelemmeringen  en het verkrijgen van marktoegang  in  tot op heden onbereikbare afzetgebieden.


Meer informatie: Marktaangelegenheden: Inge Ribbens Statistiek: Wilco van den Berg

 

Opvragen cijfers via Eurostat en Comtrade

De invoer- en uitvoercijfers van een land in de EU zijn te raadplegen via de Eurostat database. Vervolgens kunt u klikken op: EU trade since 1995 by HS6. Cijfers van Eurostat zijn op maandbasis beschikbaar (waarde en volume).
De bron Comtrade geeft wereldwijd inzicht in de invoer en uitvoer van alle landen. Bijvoorbeeld de import naar herkomstland van paprika in Japan, in zowel waarde als volume. Zie een korte beschrijving met een voorbeeld in het document hieronder en de productlijst Verse groente valt onder de code beginnend met 07; vers fruit beginnend met 08.

downloaden van een bestand Korte_beschrijving_Comtrade_met_printscreens.pdf openen/downloaden...

Richtlijnen voor effectieve campagne

GroentenFruit Huis, LEI en Wageningen UR publiceerden recent de brochure ‘Op campagne met groente en fruit’.

Deze geeft een overzicht van lopende campagnes, nulmetingen, evaluaties en effectiviteit van campagnes. Ook worden conclusies en richtlijnen voor een effectieve campagne gegeven. Enkele voorbeelden: richt je naast kennis op gedrag, op specifieke doelgroepen, specifieke producten en consumptiemomenten.

downloaden van een bestand Brochure_Op_campagne_met_groente_en_fruit.pdf openen/downloaden...

Dashboard Groente en Fruit

Het Dashboard Groenten en Fruit vergroot uw inzicht in de groente- en fruitsector en kan het helpen uw strategische vragen te beantwoorden. Er is informatie ontsloten over consumptie, retail, import, export, areaal/aantal teeltbedrijven, macro-economie en demografie.

De tool zal in 2014 worden doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe bronnen/analyses. De informatie onder Consumptie en Retail is uitsluitend in te zien door leden van het GroentenFruit Huis. Hiertoe dient te worden ingelogd. De inloggegevens kunt u vinden via de link in de linkerkolom van deze pagina. DPA-leden kunnen de inloggegevens opvragen bij het secretariaat van DPA.

Er wordt gewerkt aan eenvoudigere toegang tot de informatie. Dit vraagt de nodige aanpassingen. Tot die tijd stellen wij u wel al graag in de gelegenheid gebruik te maken van de beschikbare informatie.