FRUGI VENTA HOME  / GroentenFruit Huis  / Logistiek & ICT

Logistiek & ICT

Het GroentenFruit Huis stimuleert en faciliteert sectorspecifieke  ontwikkelingen waarmee Nederland als logistieke draaischijf voor groente en fruit haar unieke positie behoudt en verder uitbouwt. Zowel in harde logistiek als in standaardisering van elektronische berichten en overige informatietechnologie. Het GroentenFruit Huis ondersteunt bedrijven bij structurele operationele belemmeringen. 

Voor alle thema’s geldt dat inbreng van de leden is geborgd in business councils. Deze business councils worden het komende jaar gevormd en vertegenwoordigen zowel teelt alshandel. Een actieve inbreng van leden in het GroentenFruit Huis, maakt van het GroentenFruit Huis een plaats waar leden zich thuis voelen en hun belangen behartigd weten.

Meer informatie: Peter Verbaas