FRUGI VENTA HOME  / COMITÉS  / Comité Uienhandel

Comité Uienhandel

Met negen leden uit de branche is het bestuur van het Comité Uienhandel zeer actief voor de eigen achterban, binnen het platform van Frugi Venta. Jaarlijks houdt het Comité in december een ledenvergadering. Deze wordt altijd gekoppeld aan een interessante excursie.

Voorzitter Gijsbrecht Gunter is tevens projectmanager van de Stichting Afzetbevordering Ui (SAU). Doel van de SAU is bevorderen van de afzet door het actief stimuleren van: Uitbreiding van het Nederlands marktaandeel, verbreding van afzetmarkten en productportfolio's en versterking van de Nederlandse concurrentiepositie.

Leden Comité Uienhandel 
Jan Beemsterboer, Handelsmaatschappij J.P. Beemsterboer BV
Rinus van den Berge, Van den Berge Handelsonderneming BV
Gijsbrecht Gunter (voorzitter), Monie Nieuwdorp BV
Gerard Hoekman, Mulder Onions BV
Jan van der Lans, Van der Lans International BV
Lijn Moerdijk, MSP Uienhandel BV
Gert Mulder, Frugi Venta
Inge Ribbens (secretaris), Frugi Venta
Erik Waterman, Waterman Onions BV
Jaap Wiskerke, Wiskerke Onions BV

 

Leveringsvoorwaarden uien

In 2006 zijn nieuwe leveringsvoorwaarden geformuleerd voor de contractteelt van zaaiuien en de algemene leveringsvoorwaarden voor de in- en verkoop van zaai- en plantuien. Deze voorwaarden,  zijn het  resultaat van onderhandelingen tussen Frugi Venta, Comité Uienhandel en LTO Nederland.

Op een aantal technische punten, zoals het keuringsreglement en de klasse-indeling zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hedendaagse eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn in de nieuwe regels opgenomen. Nieuw onderdeel van de afspraken is de mogelijkheid, die wordt geboden om geschillen op te lossen middels mediation, waar beide partijen uiteraard voor open moeten staan. Voordeel ervan is, dat geschillen tussen partijen vaak sneller en tegen lagere kosten kunnen worden opgelost.

De werkwijze die correct is in juridisch oogpunt is dat wanneer afnemers een contract afsluiten onder de AVZ-voorwaarden zij een AVZ-boekje dienen te overhandigen aan de contractant. Verwijzen in een regel op het contract of naar een website volstaat niet voor de rechter. 

Leveringsvoorwaarden bestellen: Ellen Jarings (LTO), ejarings@ltonoord.nl. De boekjes kosten € 0,75 per stuk (exclusief verzendkosten).