Externe Vertegenwoordigingen

De medewerkers van Frugi Venta vervullen diverse taken bij externe partijen. Deze taken worden uitgevoerd in het algemeen belang van de leden. Afhankelijk van de funties van de medewerkers gaat het om bestuursfuncties, beleidstaken, deelname aan projecten of ontwikkeling van campagnes.

Frugi Venta is vertegenwoordigd in:Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG) 
 
             Bestuur

             HBAG Commissie Groenten en Fruit

             Holland Fresh Group

Productschap Tuinbouw (PT)

             Bestuur

             Begrotingscommissie                                      

            Sectorcommissie Groenten en Fruit

            Global GAP College van Deskundigen

            Fruit

GroentenFruit Bureau

             Bestuur

Nationale Tuinbouw Raad (NTR)

            Bestuur

VNO-NCW

           Groothandelsplatform

Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)

           Bestuur

Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (KCB)

            Bestuur

            KCB-Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit

Agro Quality Support (AQS)

            Bestuur

Freshfel Europe

            Board of Directors

            Export Division

           Working group on promotion

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

(Bpf AVH)

            Bestuur

            Bpf AVH Beleggingscommissie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden / Stichting AGF Groothandelsfonds      

            Bestuur

            Scholingscommissie AGF-Groothandelsfonds

Stichting Preventiefonds

             Bestuur

Ministerie van Economische Zaken

             Netwerk Platform Agrologistiek

             Fytosanitair Programma Overleg EZ

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)           

             Klankbordgroep Tuinbouw Handel / PD Werkgroep Inspectieregime                                              

Fresh Corridor

            Projectbestuur

            Diverse stuurgroepen        

 Greenport Holland

            Bestuur

            Management Group

 Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

            Bestuur 

  Green Rail Stuurgroep

 Klankbordgroep Greenport Zuid-Holland
 

 Nationaal Logistiek Informatie Platform

            Klankbordgroep

 Fruitpact

            Stuurgroep

            Themagroep Markt

            Themagroep Logistiek

Client Export
             Bestuur

Gebruikersgroep EV-PD

PEX

Kamer van Koophandel Rotterdam

Stichting Fair Produce

            Bestuur

Crisisteam Voedingstuinbouw

             Kernteam

Nationaal Technische Werkgroep Global Gap