FRUGI VENTA HOME  / ORGANISATIE  / Strategie 2012 2015

Strategie 2012 - 2015

Op de Algemene Ledenvergadering van 2011 is de Stratgie 2012 - 2015 gepresenteerd en goedgekeurd. Hierin worden de sectorontwikkelingen en de belangrijkste gevolgen hiervan voor de leden en voor Frugi Venta (als organisatie) geschetst.

Dit gebeurt in een tweetal Trendskaarten, een Visiekaart en een Actiekaart.
Het Kaartenboek is het resultaat van de samenwerking van Frugi Venta met De Argumentenfabriek uit Amsterdam.

 

Het complete kaartenboek kunt u hier downloaden:

downloaden van een bestand Kaartenboek_strategie_Frugi_Venta_26_april_2012_-DEFINITIEF-.pdf openen/downloaden...