FRUGI VENTA HOME  / ORGANISATIE  / AGF Groothandelsfonds

AGF Groothandelsfonds stimuleert ontwikkelingen

De sociale partners in de AGF-groothandel die de CAO afsluiten, hebben het AGF Groothandelsfonds opgericht. Het AGF Groothandelsfonds richt zich op zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de scholing en opleiding van werknemers in het bijzonder.

Deze partijen zijn:
Frugi Venta, Nederlandse Aardappel Organisatie, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond 

Frugi Venta secretaris Leo Welschen is om het jaar voorzitter van de Stichting AGF Groothandelsfonds.
De CAO voor het AGF Groothandelsfonds is door de Minister van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard, zodat ook bedrijven die niet zijn aangesloten bij één van beide brancheorganisaties onder de voorwaarden vallen. Het fonds heft 0,2% van de brutoloonsom van de deelnemende bedrijven.

Het AGF Groothandelsfonds richt zich onder andere op het ontwikkelen van scholings- en opleidingsprogramma’s die specifiek gericht en bedoeld zijn voor werknemers in de branche.

De opleiding Kwaliteitsmedewerker / Keurmeester kwaliteitszorg is met name van belang voor groothandelsbedrijven die hun interne kwaliteitscontrolesysteem in overeenstemming willen brengen met het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) van KCB en PD.

Daarnaast zijn een groot aantal managementopleidingen ontwikkeld. Ook trainingen op het gebied van ARBO, veilig werken, logistiek en vreemde talen worden aangeboden. Deze cursussen, opleidingen en workshops worden uitgevoerd door geautoriseerde opleiders. Van de meeste cursussen worden de deelnamekosten voor 50% door het fonds vergoed.

Het AGF Groothandelsfonds stelt op verzoek van deelnemende bedrijven in de branche gratis opleidingsplannen op voor de bedrijven en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de medewerkers. Eén telefoontje is daarvoor genoeg.

AGF Groothandelsfonds
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde

T (036) 523 61 20
F (036) 523 61 36
erik@agfgroothandelsfonds.nl  
www.agfgroothandelsfonds.nl