FRUGI VENTA HOME
«  Terug naar homepage

LTO Nederland, NFO en GFH dringen aan op snelle openstelling interventieregeling


                          

 
30 september 2014

“Snelle openstelling kan zorgen voor een sneller marktherstel op Europese markt en beperkt de schade"

<Persbericht> Gisteravond maakte de Europese Commissie de nieuwe interventieregeling groenten en fruit bekend om telers tegemoet te komen die worden getroffen door de Russische boycot.  LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en het GroentenFruit Huis begrijpen de wijze waarop de regeling is opgezet en vinden het van essentieel belang dat het Ministerie snel handelt en  de regeling op nationaal niveau onmiddellijk openstelt nadat de Europese Commissie de regeling gepresenteerd heeft.

Met deze regeling kunnen telers die door De Russische boycot getroffen zijn, hun producten uit de markt halen waardoor de Europese markt en het prijsniveau zich snel kunnen herstellen. De regeling is een vervolg op de eerste regeling die op 18 augustus van kracht ging, maar al snel weer dicht ging omdat het beschikbare geld op was. In Nederland is er toen voor een beperkt bedrag van 2,3 mln. Euro gebruik van gemaakt.

Voor de lange termijn zijn andere regelingen nodig, vinden de organisaties. “Het is goed dat er een nieuwe interventieregeling van kracht is, maar voor de langere termijn, zijn andere oplossingen nodig zoals nieuwe markten en steun bij het stimuleren van consumptie”, zegt Gert Mulder, directeur van het GroentenFruit Huis.  ,,De groente- en fruitsector pleegt diverse inspanningen om de consumptie van groente en fruit te verhogen. Om echt stappen te kunnen zetten en gedragsverandering bij de consument te kunnen bewerkstelligen, is ondersteuning nodig. Dit niet alleen in het belang van de groente- en fruitsector, maar ook in het belang van de gezondheidszorg en terugdringen van de steeds verder oplopende zorgkosten.”

"Het is een goede zaak dat de Europese Commissie de regeling weer heeft opengesteld”, zegt Albert Jan Maat. Ook over de manier waarop het bedrag dat nu per land beschikbaar gesteld wordt, is de voorman van LTO Nederland  tevreden.  “De opzet van de regeling voorkomt dat landen er onevenredig veel gebruik maken. Het is wel jammer dat de Europese Commissie bij het bepalen van de hoogte van het bedrag uit gaat van de directe export van een lidstaat naar Rusland omdat Nederland ook veel via Litouwen naar Rusland exporteerde. Dat is nu niet meegenomen. Ook pleiten we voor een overgangsregeling voor telers die al eerder een melding gedaan hadden, maar die door het sluiten van de eerste regeling tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Een positief punt van de regeling is de extra 3.000 ton die per lidstaat beschikbaar komt voor aanvullende faciliteiten. ,,Dat biedt onder andere  mogelijkheden om bijvoorbeeld andere producten in de regeling op te nemen, zoals champignons. We zullen samen het Ministerie onderzoeken of we daar gebruik van kunnen maken”, aldus Maat.

Maat dringt er echter bij het Ministerie wel op aan de regeling op nationaal niveau zo snel mogelijk, liefst vandaag nog, open te stellen. ,,Het is belangrijk dat telers weten waar ze aan toe zijn en dat ze hun producten weer kunnen aanmelden. De regeling ligt al te lang stil en de in werking stelling van de vorige regeling liet ook te lang op zich wachten waardoor telers vaak al besloten hebben de oogst op te slaan of tegen lage prijzen op de markt te brengen. Hoe sneller er gehandeld kan worden, des te geringer de schade is”, stelt Maat.

De organisaties stellen nadrukkelijk dat de interventiemaatregel gezien moet worden als instrument voor Europees marktherstel  en ter voorkoming van nog grotere schade. ,,Schadebeperking en marktherstel, daar draait het in deze regeling om”, benadrukt Michiel Gerritsen van de NFO. ,,Zodra de markt hersteld is en de prijzen weer op een redelijk niveau liggen, kunnen telers weer ondernemen en op zoek gaan naar alternatieve markten in binnen- en buitenland. Dat is waar we ons met elkaar voor inzetten.”

De organisaties geven ook aan dat voor handelsbedrijven op korte termijn vooral overbruggingskrediet gewenst is. Door openstaande rekeningen voor eerdere leveringen aan Rusland en weggevallen omzet door de boycot zijn ze onvoldoende in staat de gebruikelijke voorfinanciering van uitvoer voor hun rekening te nemen. Dit zorgt er voor dat de beschikbare uitvoercapaciteit onvoldoende wordt benut.

De organisaties hebben lering getrokken uit deze crisis en pleiten er voor om een regeling te ontwerpen die in crisissituaties binnen 24 uur operationeel kan zijn en die de sector zelf instrumenten geeft waarmee  het mogelijk is tijdelijk vrijstelling te krijgen van de mededingingsregels.  ,,We hebben geleerd van deze crisis”’, zegt Maat. ,,Hoe sneller we kunnen handelen, des te minder de schade zal zijn. Een agrarische markt vraagt nu een maal om snel handelen. Daar zullen we ons de komende periode hard voor maken.”