FRUGI VENTA HOME

V.l.n.r. Esther de Kleuver (min. SZW), Gert Mulder (Frugi Venta), Volkert Engelsman (Eosta) en Cornelie Eichelsheim (Eosta)
«  Terug naar homepage

Project duurzame inzetbaarheid geeft inzicht in gezondheidssituatie werknemers

Op 10 oktober jl. namen Esther de Kleuver en Ingrid Vanhecke van het Ministerie van SZW het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF-branche’ in ontvangst, tijdens een bedrijfsbezoek aan Eosta in Waddinxveen.

In 2012 hebben Frugi Venta en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de RMU  in de sector groothandel groenten- en fruit de Stichting Preventiefonds Groenten en Fruit opgericht. Werken in de groenten-en fruitsector is fysiek en/of mentaal belastend. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers stijgt en van werknemers wordt, met de verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd, verwacht dat zij langer doorwerken. Genoeg argumenten om gezamenlijk te investeren in duurzame inzetbaarheid in de sector zodat iedere  werknemer  in staat is gezond en fit de eindstreep te halen. En dat past tenslotte bij een sector die ‘gezondheid’ verkoopt.

Pilot
Aan het pilotproject ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF-branche’,  hebben 674 werknemers, werkzaam bij 16 verschillende bedrijven, deelgenomen. Alle resultaten van de gezondheidschecks zijn opgenomen in de totaalrapportage, die vandaag in ontvangst is genomen door SZW.

Uit het rapport volgt dat werknemers in de groenten- en fruithandel over het algemeen een goed werkvermogen hebben. Het werkvermogen neemt echter wel af naarmate de werknemer ouder wordt. Opvallend is dat werknemers er over het algemeen niet zo’n gezonde leefstijl op na houden.

Ervaringen
Deelnemende bedrijven hebben door dit pilotproject inzicht gekregen in de voordelen van gezondheidsmanagement voor hun bedrijf. Leon van der Hoek, verantwoordelijk voor HRM bij Jaguar, the fresh company heeft het project als zeer positief ervaren. “Deelname aan het project was een uitstekende gelegenheid om medewerkers bewust te maken van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Onze medewerkers hebben het project over het algemeen als nuttig en zeer uitgebreid ervaren.”

Vooral het gesprek met de arts met concrete tips met betrekking tot de leefstijl op individueel niveau, hebben de medewerkers van Jaguar als positief ervaren.  Een aantal heeft zelfs hun leefstijl aangepast en is gestart met sporten.

Door middel van het pilotproject hebben werknemers inzicht gekregen in hun eigen werkvermogen en gezondheidssituatie. Met het rapport hoopt het bestuur bewustwording te creëren bij bedrijven voor preventie en duurzame inzetbaarheid .

Iris van der Veen, FNV Bondgenoten merkt namens de betrokken vakorganisaties op dat naast de levensstijltips het belangrijk is dat er gekeken wordt naar de werkomstandigheden die klachten veroorzaken. Hoe kunnen belastende werkomstandigheden zelf verbeterd worden?  Werkdruk en lichamelijke belasting  bijvoorbeeld kunnen vaak al verminderd worden door aanpassing van het rooster, taakroulatie of het gebruik van hulpmiddelen. Het is goed om te zien dat werkgevers dit inzien en hopelijk actief oppakken.

Voordelen van preventie
Hoewel het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ een rekbaar begrip is, staat buiten kijf dat werkgevers en werknemers kunnen profiteren van duurzame inzetbaarheid. Werknemers zitten beter in hun vel wanneer ze gezond en fit zijn. Werkgevers die actief beleid voeren op het gebied van preventie kunnen kosten besparen. Wim Zomer, adjunct directeur van Vroegop Windig onderschrijft dit. “Op deze manier aandacht geven aan je werknemers verdient zich indirect zeker terug”. De kans van slagen neemt toe wanneer interventies gericht worden ingezet. De resultaten in het rapport kunnen werkgevers in de branche hierbij helpen.