FRUGI VENTA HOME  / DIENSTEN  / BUMA en SENA

Kortingsregeling muziekrechten

Het gebruik van muziek binnen uw bedrijf is niet gratis. Klinkt er muziek in kantoorruimte, loods of bedrijfsrestaurant, dan bent u wettelijk verplicht dit bij BUMA en SENA te melden en hiervoor jaarlijks een vergoeding te betalen. Voor elke vorm van muziek is per locatie een licentie vereist.

De hoogte van de vergoeding die moet worden betaald, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de oppervlakte of het aantal personen dat de muziek hoort. Op basis van de auteurswet behartigt BUMA de belangen van componisten en tekstdichters. De rechten van producenten en uitvoerende artiesten zijn vastgelegd in de wet op de naburige rechten en worden vertegenwoordigd door de Stichting ter Exploitatie van naburige rechten, kortweg SENA. Beide organisaties controleren op het naleven van de regels. Indien bij een controle blijkt dat u zich niet heeft aangemeld en geen vergoeding betaalt, dan kan een boete worden opgelegd.

Korting
Frugi Venta-leden kunnen sinds 2008 gebruikmaken van een kortingsregeling met BUMA en SENA; deze wordt uitgevoerd door het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG). Door deze regeling bent u voor het muziekgebruik in uw bedrijf voordeliger uit.

Nadere informatie
Op de website van het NVG vindt u meer informatie over de kortingsregeling en kunt u de inschrijfformulieren downloaden: http://www.nvg.nl/over-nvg/member-benefits
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de heer Schellekens van het NVG via: rschellekens@nvg.nl of 070 - 34 90 757.