Overlijden Willem Baljeu

Den Haag, 16 maart 2015

Met ongeloof hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-directeur en Erelid Willem Baljeu. Hij was directeur vanaf de oprichting van handelsplatform Frugi Venta in 2001 tot en met zijn pensioen in 2011 en is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de groente- en fruitsector.

Zo had hij een initiërende rol bij de toepassing van innovatieve ICT-oplossingen en het versterken van de logistieke dienstverlening. Ook is hij van grote betekenis geweest voor de voedselveiligheid en de promotie van groenten en fruit uit Nederland in binnen- en buitenland.

Verder was hij nauw betrokken bij de netwerkorganisatie Greenport Holland en het platform Agrologistiek en bekleedde hij onder meer bestuursfuncties in het Productschap Tuinbouw, Platform Keteninformatie AGF, GroentenFruit Bureau, Kwaliteits Controle Bureau, Bedrijfschap Groothandel Groenten en Fruit. Vanwege zijn grote verdiensten werd hij bij zijn afscheid onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau en als eerste en enige benoemd tot Erelid van Frugi Venta.

We zullen Willem gedenken als een man met hart voor zijn vak en passie voor de groente- en fruitsector.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Ineke en dochter Petra.


 

De wereld stond even stil


Willem Baljeu is overleden! Afgelopen vrijdag belde Peter Verbaas, secretaris, mij met deze mededeling. Vol ongeloof staarde ik naar de display van mijn telefoon. Ik wist even niets te zeggen en zocht verbouwereerd steun. Mijn wereld stond even stil.

Willem en ik spraken elkaar nog regelmatig. Dat kon ook makkelijk. Willem was nog steeds op verschillende gelegenheden vertegenwoordigd. Ondanks zijn pensionering en afscheid van Frugi Venta was hij nog  sterk betrokken bij het wel en wee van onze sector. Met name in het "Westlandse" leverde hij op verzoek nog een belangrijke bijdrage aan zowel teelt als handel. 

De laatste keer dat we elkaar zagen was op "zijn" beurs: Fruit Logistica in Berlijn. Hij had nog wat dringends met me te bespreken. In de GroentenFruit Huis-stand,  zittend aan een ouderwetse huiskamertafel, deelden we een aantal zaken. Vol passie en energie redenerend, slechts af en toe onderbroken om een bekende te begroeten die aan zijn gezichtsveld voorbij liep, waarbij de dames net iets meer aandacht kregen..

Willem bleef bij de les, wilde graag zijn punt maken. Mensen die hem goed kenden, weten dat hij voor zichzelf altijd een lijstje maakte. Daarop de  punten die hij in ieder geval wilde maken en de mensen die hij wilde spreken. Ik ben blij dat ik tijdens zijn laatste beurs op het lijstje stond.

Bij het afscheid spraken we af om binnenkort onze jaarlijkse lunch te plannen. Tenslotte complimenteerde ik hem nog met zijn uitmuntende conditie en de energie die hij uitstraalde. En nu… De wereld staat even stil.

Herinneringen komen boven
De Algemene Ledenvergadering van Frugi Venta in 2011 waar de leden officieel afscheid konden nemen. Ondanks dat hij niet op de hoogte was van de dingen die zouden komen, had hij die dag een kostuum aangetrokken met brede revers. Dat kwam uiteindelijk heel goed uit. Een perfecte plaats voor het speldje van het Ere-lidmaatschap van Frugi Venta en als klap op de vuurpijl de hoge onderscheiding als Officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij glom als nooit tevoren en was ontzettend trots, samen met zijn Ineke en dochter Petra.

Hij kreeg ook nog de onmetelijke eer van een eigen magazine, de Willem! Allemaal bewijzen hoe hij werd gewaardeerd en wat hij betekende. Uiteindelijk is het ons aller lot, we zijn allemaal vergankelijk. Als mensen die persoonlijk veel voor ons betekenen, of van grote maatschappelijke betekenis zijn heengaan, staat de wereld even stil. Willem Baljeu verdient wat mij betreft die eer.

Mede namens het Frugi Venta bestuur,

 

Cees den Hollander
voorzitter Frugi Venta