FRUGI VENTA HOME  / ORGANISATIE  / Stichtingen

Vijf Stichtingen ‘onder’ Frugi Venta

Frugi Venta heeft initiatieven genomen tot meer individuele dienstverlening aan de leden. Daartoe zijn onder andere vijf ‘eigen’ stichtingen opgericht.Frugi Tel
In 1994 is de Stichting Telecomdiensten opgericht. Deelnemers aan Frugi Tel (voorheen Groentel) krijgen forse kortingen op vaste en mobiele telecommunicatiekosten.

Verzuimsteunpunt Remedium Agrarische Groothandel is een stichting die werkgevers en P&O-functionarissen veel werk uit handen neemt op het gebied van de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers in geval van verzuimbegeleiding, arbo en reïntegratie.

Food Compass 
Food Compass (Stichting Monitoring Voedingstuinbouw) zorgt landelijk voor een onafhankelijke, op risicoanalyse gebaseerde uitvoering van residu-onderzoek.

Frug I Com 
Frug I Com is de ‘roepnaam’ van de Stichting Platform AGF Keteninformatie. Het doel is om standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer binnen de keten en tussen ketens onderling te bevorderen.

Stichting Afzetbevordering Ui
Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van uien. Om de afzetmarkt voor ui nog verder te verbreden heeft Frugi Venta, in nauw overleg met Zuver, de Stichting Afzetbevordering Ui (SAU) opgericht.